Web
Analytics
UNGDOMSARBEID / UNGDOMSUTVEKSLING

Ungdomsutveksling

               

Ungdomsutveksling er et viktig virkemiddel for å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over lande-grensene. Dette var det Rotarianere som forsto allerede i 1929, da de første ungdommene ble sendt ut fra København, og siden har ungdomsutveksling vært en viktig satsing i Rotary.

I dag sendes ca 9.000 studenter på ungdomsutveksling i regi av Rotary hvert år – vi håper og tror at dette er med på å skape en bedre verden basert på større forståelse og kunnskap mellom mennesker.

Ungdomsutveksling er altså et etablert, velfungerende og verdensomspennende program med lange tradisjoner.

Korte trekk om ungdomsutveksling:

  • En ungdom (16-18år) reiser ut av landet.
  • 1 skoleår (sommer-sommer)
  • Destinasjonen er en annen Rotaryklubb
  • 3 ulike vertsfamilier
  • Avsenderklubb mottar (som regel) en student fra samme utvekslingsland

Programmet er så viktig, at det er laget en egen norsk hjemmeside med all relevant informasjon på Rotary Norge sine sider. 

Vi kommer gjerne på besøk i din klubb for å fortelle om ungdomsutveksling eller for å gjennomføre en opplærings-/støttekveld for kommende vertsfamilier og rådgiver.

Har du spørsmål eller ønsker å melde din interesse eller din klubbs interesse, ta kontakt med -

  -   Pål Morten Skollerud,  mobil tlf.: 900 37 916    e-mail: pms@skollerud.com
      eller

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

RI-presidentens TEma 19-20

Nyhetsbrev zone 17 & 18

CDS Newsletter 

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROTARACT NORGE 

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer