Web
Analytics
DISTRIKTET / UNGDOMSARBEID D2310 / UNGDOMSUTVEKSLING

Ungdomsutveksling

               

Ungdomsutveksling er et viktig virkemiddel for å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over lande-grensene. Dette var det Rotarianere som forsto allerede i 1929, da de første ungdommene ble sendt ut fra København, og siden har ungdomsutveksling vært en viktig satsing i Rotary.

I dag sendes ca 9.000 studenter på ungdomsutveksling i regi av Rotary hvert år – vi håper og tror at dette er med på å skape en bedre verden basert på større forståelse og kunnskap mellom mennesker.

Ungdomsutveksling er altså et etablert, velfungerende og verdensomspennende program med lange tradisjoner.

Korte trekk om ungdomsutveksling:

  • En ungdom (16-18år) reiser ut av landet.
  • 1 skoleår (sommer-sommer)
  • Destinasjonen er en annen Rotaryklubb
  • 3 ulike vertsfamilier
  • Avsenderklubb mottar (som regel) en student fra samme utvekslingsland

Programmet er så viktig, at det er laget en egen norsk hjemmeside med all relevant informasjon. 

Vi kommer gjerne på besøk i din klubb for å fortelle om ungdomsutveksling eller for å gjennomføre en opplærings-/støttekveld for kommende vertsfamilier og rådgiver.

Har du spørsmål eller ønsker å melde din interesse eller din klubbs interesse, ta kontakt med -

  -   Pål Morten Skollerud,  mobil tlf.: 900 37 916    e-mail: pms@skollerud.com
      eller

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

distriktshåndboken 18-19

Rotary håndboken (norfo)

distrikter i norge

guvernørens månedsbrev

klubboversikt

Lovrådet

NORFO

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

Convention hamburg 2019

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer