Web
Analytics
DISTRIKTSKOMITEER / KURS/OPPLÆRING / VOCATIONAL TRAINING TEAMS


VOCATIONAL TRAINING TEAMS

En viktig del av Rotarys oppgaver er fremme forståelse, goodwill og fred i verden ved å bidra til bedre helse, gi støtte til utdanning og bekjempe fattigdom.

For å realisere dette har The Rotary Foundation (TRF) opprettet et program som kalles Vocational Training Teams (VTT).
En fag-gruppe (team) reiser ut til et annet land for å lære fra seg kunnskaper og sette i gang en aktivitet som igjen blir bærekraftig og langsiktig når fag-gruppen reiser hjem igjen etter en gitt periode.
Normal periode er som regel 2 - 4 uker på stedet.
Alle utgifter teamet har, inkludert reise,  dekkes av prosjektmidler.
 
VTT erstatter det tidligere programmet GSE (Group Study Exchange).

Et VTT team kan bestå av:
- leger, sykepleiere og andre helsearbeidere som arbeider med et helseprosjekt
- ingeniører som kan gi støtte til et prosjekt som trenger deres spesielle kompetanse
-  lærere som kan yte assistanse på en skole
- Fagkompetanse innen jordbruk 

Vocational Training Teams kan settes sammen over klubb-, distrikts og landegrenser.
Finansiering kan gjennomføres enten som District Grant, Global Grant eller direkte økonomisk støtte fra klubber, distrikter eller andre aktører.

Fokusområder som teamene skal arbeide med:
-Fred og konfliktløsning;
-Sykdomsforebygging og -behandling;
-Vann og sanitære forhold;
-Mødre- og barnehelse;
-Grunnleggende utdannelse 
-Økonomisk og annen utvikling i lokale samfunn.

Her kan du lese mer om Vocational Training Teams:

* Facts about Vocational Training Teams

* An Introduction to VTT

* Global Grants Scholar VTT orientation

* Global Grants VTT report supplementKRISTIANIA ROTARACTKLUBB

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

nyTt- Rotary international

Loading RSS...

Ledergruppemøte 4-2019/2020
15. apr. 2020, 16.00 - 18.00

Thon hotell Opera, Oslo DG Baard, DGE Inger-Marie ...

Distriktsrådsmøte 4 -2019/20
15. apr. 2020, 18.00 - 21.00

Thon hotell Opera, Oslo Ledergruppen, AG’er, Komi ...

Ledergruppemøte 5- 2019/20
17. jun. 2020, 16.00 - 18.00

Dato er ikke endelig fastsatt Thon hotell Opera, ...

Les mer