Web
Analytics
KURS/OPPLÆRING / VOCATIONAL TRAINING TEAMS


VOCATIONAL TRAINING TEAMS

En viktig del av Rotarys oppgaver er fremme forståelse, goodwill og fred i verden ved å bidra til bedre helse, gi støtte til utdanning og bekjempe fattigdom.

For å realisere dette har The Rotary Foundation (TRF) opprettet et program som kalles Vocational Training Teams (VTT).
En fag-gruppe (team) reiser ut til et annet land for å lære fra seg kunnskaper og sette i gang en aktivitet som igjen blir bærekraftig og langsiktig når fag-gruppen reiser hjem igjen etter en gitt periode.
Normal periode er som regel 2 - 4 uker på stedet.
Alle utgifter teamet har, inkludert reise,  dekkes av prosjektmidler.
 
VTT erstatter det tidligere programmet GSE (Group Study Exchange).

Et VTT team kan bestå av:
- leger, sykepleiere og andre helsearbeidere som arbeider med et helseprosjekt
- ingeniører som kan gi støtte til et prosjekt som trenger deres spesielle kompetanse
-  lærere som kan yte assistanse på en skole
- Fagkompetanse innen jordbruk 

Vocational Training Teams kan settes sammen over klubb-, distrikts og landegrenser.
Finansiering kan gjennomføres enten som District Grant, Global Grant eller direkte økonomisk støtte fra klubber, distrikter eller andre aktører.

Fokusområder som teamene skal arbeide med:
-Fred og konfliktløsning;
-Sykdomsforebygging og -behandling;
-Vann og sanitære forhold;
-Mødre- og barnehelse;
-Grunnleggende utdannelse 
-Økonomisk og annen utvikling i lokale samfunn.

Her kan du lese mer om Vocational Training Teams:

* Facts about Vocational Training Teams

* An Introduction to VTT

* Global Grants Scholar VTT orientation

* Global Grants VTT report supplementrotary på sosiale medier

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

INFORMASJONSBREV 


RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

ROtary Norge (NORFO)


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer