Web
Analytics
DISTRIKTET VÅRT / ÅRSHJUL ROTARYÅRET 2023-24

   

 

Her finner du Distriktets årshjul for 2023/2024.

Distriktsledelsen:            Forslag: kl. 18:00–19:00 når møtene er fysiske, kl. 19:00 – 20:00 ved videomøter

              Distriktsrådet:                 Forslag: kl. 19:00-21:00 når møtene er fysiske, kl. 20:00 - 21:30 ved videomøter

   

I 2024:

PETS 2024 blir 16. mars på Vettre hotell.

Distriktskonferansen 2024 blir den 26. oktober også på Vettre hotell.


Rotary tema måneder:  https://my.rotary.org/en/news-media/calendar

Juli

Start på nytt rotaryår - Maternal and Child Health Month

August

Medlemskap og ny klubbutvikling - Membership and New Club Development

September

Grunnleggende utdanning og leseferdighet - Basic Education and Literacy Month

Oktober

Økonomisk utv. og samfunnsutvikling - Community Economic Development Month

Oktober uke

Monday through Sunday that includes 7 October Rotary Alumni Reconnect Week

November

Rotary Foundation-måneden - The Rotary Foundation Month

November uke

Monday through Sunday that includes 5 November World Interact Week

Desember

Sykdomsforebygging og behandling - Disease Prevention and Treatment Month

Januar

Yrkestjenestemåned - Vocational Service Month

Februar

Fred og konfliktforebygging - Peacebuilding and Conflict Prevention Month

23 February

Rotary’s Anniversary: World Understanding and Peace Day

Mars

Vann- og sanitær, hygiene måned - Water, Sanitation and Hygiene Month

Mars - uke

Monday through Sunday that includes 13 March Rotaract Week

April

Klima & Miljø - Environmental Month

Mai

Ungdomstjenestemåned - Youth Service Month

Juni

Rotary Fellowships måned - Rotary Fellowships Month

 


 


Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i NorgeLoading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...
Les mer