Web
Analytics


det norske fredsfondet

For at norske rotarianere skal kunne bidra spesielt til Rotarys fredsarbeide gjennom fredsstudier, er det opprettet et eget norsk fond: Norsk Rotary Forum Endowed Fund for the Rotary Peace Centers.

Innbetalinger til fondet går i sin helhet til å styrke de etablerte fredsuniversitetene og bidra til at flere studenter kan tas inn i programmet.

Mer opplysninger finner du i TRF håndboken 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer