Web
Analytics


Se programmet for konferansen her!


Kjære Rotarianere i distrikt 2310!

 

Velkommen til Distriktskonferansen 2. november 2019. Årsmøtet starter kl. 09:00 - og selve konferansen kl. 11:00


Årets distriktskonferanse skal være en reise igjennom våre yrkesbaserte verdier:

 

Integritet, Ledelse, Tjenester, Mangfold og Fellesskap.

 

Til denne konferansen får vi derfor oppleve foredrag om nettopp våre yrkesbaserte verdier. Disse verdiene er viktige og bærende for alt av næringsliv, foreningsliv og organisasjoner som har sine mål, og som samlet sett skal gi oss en bedre verden å leve i.

 

Rotary er en verdensomfattende yrkesbasert serviceorganisasjon som har som motto og mål «Doing good in the World». Det krever også at vi må endre oss i takt med samfunnet. Dette er ting vi trenger å bli utfordret på.

 

Vi har derfor invitert ulike mennesker, med ulik bakgrunn til å sette søkelys på hva det er de tenker er de bærekraftige målene som må innfris for å yte og levere best mulige, både produkter og tjenester for fremtiden..

 

Som organisasjon har vi nok sovnet litt i timen hva angår å tenke nytt, forenkle systemer og måten å drive på. Vi trenger derfor inspirasjon slik at vi får opp farten, og setter søkelys på å endre vårt tankesett om hva som er viktig å vurdere sett i relasjon til de utfordringer Rotary har.

 

Vi må ikke glemme at yrket er for oss nøkkelen til suksess. Det er blant de yrkesaktive Rotary igjen må finne sitt fotfeste.

 

Vi har lyst til å vinne med Rotary på laget, så bli med på Distriktskonferansen 2019. Den er åpen for alle klubber og alle medlemmer.

 

 

Hilsen  

Baard

 

 

 

 

 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer