Web
Analytics

ENDRINGER PÅ NETTSIDEN:

PÅ GRUNN AV AT EN DEL NYTT SKAL INN PÅ DISTRIKTETS NETTSIDER BLIR DET EN DEL ENDRINGER               PÅ SIDENE FREMOVER - ALLE ENDRINGER BLIR LISTET OPP HER INNTIL SIDEN ER HELT OPPDATERT

Endringer pr. 29.02.2020
- Menyen på venstre side er fjernetDistriktshåndboken 2019-2020 er flytter til hovedmenyen Klubbstøtte. Årets tema er flyttet til Distriktsorganisering/Distriktsfuvernør 2019/20
- Kalenderfunksjonen på nettsiden er tatt i bruk - Alle aktiviteter i distriktet med unntak av guvernørens klubbesøk skal inn her
- Menyvalget Distriktet har endret navn til Distriktsorganisering og er flyttet mot høyre
- Nye menyvalg er: Klubborganisering (klubbroller, komiteer), Distriktskomiteer og Distriktsorganisering 
- Nytt menyvalg "Distriktskomiteer" - Sidene for Kurs/opplæring, The Rotary Foundation, Ungdomsprogrammer, Lovrådet og Medlems- og klubbutvikling er flyttet til dette hovedmenyvalget.  
- Økonomi og reiser er flyttet fra Klubbstøtte til Distriktsorganisering da den siden kun gjelder distriktsfunksjonene
-

Endringer pr. 19.02.2020
Oversikt over "Kontaktinformasjon til distriktsstab og - råd" er flyttet fra menyvalg på venstre side til hovedmeny - "DISTRIKTET/Distriktets organisasjon" - finnes også nederst på siden. 
- Lenke til "Rotary håndboken" er flyttet til hovedmenyvalget "Klubbstøtte/Styrende dokumenter"
- Nyheter fra Norfo er flyttet opp direkte og kommer før nyheter fra Rotary Internationel (venstre side)
- Lenke til Rotary Norge sin nettside finner dere nederst på siden 
- Det har vist seg at gamle sider med utdatert informasjon kommer opp i søk på Google. Disse er nå ikke lengre synlige. Skulle dere mot formodning savne en side eller komme over en utdatert synlig side, så ta kontakt med Web-ansvarlig for distriktet. 

Endringer pr. 16.02.2020:
- Lenke til Kristiania Rotaractklubb er flyttet øverst på venstre side (rød tekst)
- Oversikt over distrikter i Norge og klubber i distrikt 2310 er flyttet fra menyvalget DISTRIKTET til feltet nederst på denne nettsiden. 
- Informasjonen fra Council og Lovrådet er flyttet fra menyen på venstre side til menyvalg under Distriktet/Lovrådet-Col
- Power Point - malen som lå under Kurs/opplæring er flyttet til Klubbstøtte/Kommunikasjon og medier/Veiledninger-maler
- Distriktets informasjonsbrev er flyttet fra denne siden (midt på) til menyen på venstre side. 


KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Akersborg Rotaryklubb
17. aug. 2020, 16.30 - 18.00

Adresse Odd Fellow bygget, Stortingsgt. 28, Oslo

Les mer