Web
Analytics

Distriktsrådsmøte 4 -2019/20

15. april 2020 kl. 18.00 - 21.00

Thon hotell Opera, Oslo
Ledergruppen, AG’er, Komiteledere, Distriktsadministrasjon

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Akersborg Rotaryklubb
17. aug. 2020, 16.30 - 18.00

Adresse Odd Fellow bygget, Stortingsgt. 28, Oslo

Les mer