Web
Analytics


Fred og forsoning


Rotary peace fellowships

Rotary har en visjon om å skape bærekraftig fred i verden. Hvert år utdanner Rotary 100 unge mennesker ved 6 universiteter rundt om i verden med et formål å skape et nettverk av fredsbyggere og samfunnsledere.

50 av studentene får tilbud om en mastergrad, og 50 blir tilbudt et 3 måneders videreutdanningskurs.
Alle 100 er dedikert til å forebygge og løse konflikter på tvers av det globale samfunnet.

Her får du flere opplysninger om fred og forsoningsprogrammet

Her finner du søknadsskjema til Rotarys fredsprogram (oppdatert skjema kommer)
Søknadsfristen hvert år er 31. mai

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer