Web
Analytics


Global Grant - globalt tilskudd

Globalt Grant støtter store internasjonale aktiviteter med bærekraftige, målbare resultater innenfor ett eller flere av de seks fokusområdene.

Globalt Grant må:

·         Være et internasjonalt partnerskap mellom rotary distrikt og/eller rotaryklubb i landet der prosjektet gjennomføres, og en Rotary klubb eller distrikt utenfor dette landet.

·         Være bærekraftig og inkludere planer for langsiktig suksess etter at de globale bevilgede midler har blitt brukt.

·         Inkludere målbare mål som dokumenteres gjennom framdriftsrapporter.

·         Være i samsvar med minst ett av Rotarys seks fokusområder.

·         Dekke reelle behov i lokalsamfunnet.

·         Inkludere aktiv deltakelse fra både rotarianere og medlemmer av lokalsamfunnet.

·         Fortrinnsvis være initiert av rotaryklubb(er) i landet prosjektet er rettet mot.

·         Totalt budsjett må være minimum USD 30.000 hvorav klubbene som er involvert i prosjektet må reise minimum USD 15.000.

·         Oppfylle de generelle kravene som stilles for å få tilskudd, så som kvalifisering av klubben og deretter følge TRFs krav og retningslinjer.

Global Grant kan brukes til å finansiere:

·         Humanitære prosjekter som støtter målene for ett eller flere av fokusområdene.

·         Stipend for akademiske studier på universitetsnivå («graduate») som er knyttet til ett eller flere av områdene fokus.

·         Yrkesopplæring lag (VTT), som er grupper av fagfolk som reiser inn til eller ut fra Norge, enten for å lære mer om sitt yrke eller undervise lokale fagfolk innen et bestemt felt.

The Rotary Foundation godtar globale søknader på rullerende basis gjennom hele året. Før et distrikt eller klubb kan søke om stipend, må kvalifiseringsprosessen være fullført. Søknaden innsendes elektronisk (online). 

Her er retningslinjene for tildeling av Global Grant
Her kan du søke om Global Grant

TRF har utarbeidet en kalkulator som lett viser deg hvor mye støtte klubben(e) kan påregne av støtte.
Du finner kalkulatoren her.

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer