Web
Analytics


Hvordan gi til the rotary foundation:

Gaver som gis til fondet kvalifiserer giveren til å inneha Rotary-tittelen Benefactor når USD 1 000 eller mer er innbetalt, eller  Rotary-tittelen Major Donor når USD 10 000 eller mer er innbetalt. Fondet inngår i Endowment fund, og forvaltes av Rotary i Evanston, på lik linje med alle andre fondene som forvaltes av TRF.

Oppfordring til å gi til TRF-fondene - les mer her: Sammen om ekstra innsats for TRF-fondene 

KLUBBEN kan bidra slik:

Samlet innbetaling fra klubben til Annual Fund (Rotarys hovedfond) - med skattefradrag
Samlet innbetaling fra klubben til Polio Plus (End Polio Now) - med skattefradrag
Samlet innbetaling fra klubben til Annual Fund uten skattefradrag

Du finner alle opplysninger om hvordan du praktisk gjør det i TRF håndboken


du kan bidra slik:

Skattefritt bidrag til TRF med månedlig innbetaling.  Skjema finner du her


Du kan velge å innbetale direkte til TRF. Dette gjøres på nett via Donate/My Rotary. Her kan du innbetale
direkte og velge hvilket fond du vil støtte. (Annual Fund eller Polio Plus).

 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer