Web
Analytics


IT og Data

Rotary-akademiet skal støtte DICO og CICO’er i å gjennomføre nødvendig IT-opplæring i klubbene.

For å kunne drive en stor frivillig organisasjon på en effektiv måte er det nødvendig at vi har gode IT-systemer, som blir jevnlig oppdatert og vedlikeholdt. Dette stiller store krav til klubbenes IT-kompetanse. En ekstra utfordring er det selvsagt at vi i Rotary skifter roller hvert år, og at det må tas nødvendige grep for at etterfølgere skal kunne overta og videreføre systemene.

Dette er de mest sentrale områdene klubbene må beherske:

 - Innlogging til og vedlikehold av norsk medlemsnett

 - Innlogging til rotary.org og utfylling av Rotary Club Central (RCC)

 - Oppfølging av klubbenes adresser i e-postsystemet

 - Oppdatering av klubbenes nettsider

 

Det vil jevnlig, og i hovedsak basert på innspill fra klubbene, bli tilbudt opplæring innen disse områdene. Disse blir annonsert som nyhetssaker på distriktets hjemmeside. Det vil oftest være virtuelle tilbud, men i spesielle tilfeller fysiske samlinger eller kurs.

Klubber som har akutte IT-problemer som krever direkte bistand, kan henvende seg til DICO Trygve Danielsen på trydanielsen(a)gmail.com.

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer