Web
Analytics


Klubbkvalifisering

For å søke en Global eller District Grant må klubben kvalifisere seg. 

Denne kvalifiseringen gjøres ved at klubben bekrefter at:

      *    Klubben har deltatt på et (obligatorisk) kvalifisering seminar
      *    Minimum et klubb medlem pr. klubb må delta, helst president, innk. president eller TRF-ansvarlig.Ta gjerne med flere.
      *    Klubben må ha interne kontroller og prosesser som oppfyller krav angitt i  Memorandum of Understanding (MOU) 

Denne kvalifiseringen gjelder kun for et år om gangen, og følger Rotaryåret.

Neste seminar er mandag 7. september 2020 og mandag 14. september 2020.
Invitasjon kommer.

Følgende dokumenter benyttes:


KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer