Web
Analytics
KLUBBORGANISERING / KOMITEER OG KOMITÉLEDERE


KOMITeer OG kOMITÉLEDERE 

OBLIGATORISKE KOMITEER:

Club Administration Committee (Administrasjonskomité)

Club Administration Basics 

 

 • Klubbprogram
 • Kommunikasjon med medlemmer
 • Arrangementer

 

Club Public Image Committee (Kommunikasjonskomité)

Club Public Image Committee Basics

 

 • Mediekontakt
 • Annonsering og markedsføring
 • Nettside og sosiale medier


Club Membership Engagement Committee (Medlemskomité)

Club Membership Committee Basics

Develop Membership Strategies - Club Membership Committee

 

 • Oppmerksomhet
 • Engasjement
 • Ta imot nye medlemmer
 • Mangfold


Club Rotary Foundation Committee (The Rotary Foundation komité)

Club Rotary Foundation Committee Basics

Managing Your Foundation Activities

 

 • Polio
 • Innsamling
 • Grants (tilelinger, eks. prosjektmidler, PHF, mv.)


Club Service Projects Committee (Prosjektkomité)

Club Service Projects Committee Basics 

Planning Your Projects - Service Projects Committee

 

 • Internasjonale prosjekter
 • Lokale prosjekter
 • Yrkesprosjekter
 • Innsamling til egne prosjekter


KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer