Web
Analytics
DISTRIKTSKOMITEER / MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING


medlems- og klubbutvikling


Distriktets komité for medlems- og klubbutvikling 

Komiteen skal aktivt bidra til at distriktets mål- og handlingsprogram innen klubbutvikling, medlemsattraksjon og medlemsengasjement realiseres.

Det er utarbeidet en strategi for medlemskap og klubbutvikling!

  • Klubben foretar egenvurdering og har en strategiplan for 
  • Klubben har egen komitéleder for medlemskap, og 50 % av klubbene har utarbeidet en skriftlig medlemskapsstrategi
  • Klubben benytter Club Central og 60 % av klubbene har laget minst 5 mål i den.
  • Klubben gjør Rotary mer synlig i lokalmiljøet og markerer tydelig Rotary symbolet

Noen hjelpemidler:

Rotary barometer: "Ta tempen på klubben" (NY publisert 12.11.2019)

Brosjyre til hjelp for klubbene finner dere her!

Se videoer fra seminarer og foredrag her!

Tips for å presentere Rotary i nærmiljøet, på stand (publisert 10.05.2019)

Tips for å arrangere yrkes- og utdannings messe (publisert 22.04.2019)

Tips til foredrag i klubber (publisert 22.04.2019)

Fadderveiledningen - skal være et bidrag til at nye medlemmer skal bli en del av klubben slik at de blir gode, velorienterte og aktive rotarianere.  Fadderveiledning (Oslo Rotaryklubb) (publisert 23.05.2019)

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer