Web
Analytics

Nordstrand Rotary klubb


Klubben har møte på mandager i Nordstrandhuset, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo.


Møtene starter med litt småprat kl. 19 00 mens selve møte starter kl. 19 30. Hver 1. mandag i måneden fortsetter møtene med sosialt samvær og ost & vin. Lett adkomst med trikkene #18 og 19, og ellers plenty med muligheter for parkering.

 

Nordstrandshuset ble bygget som et menighetshus for Nordstrand. Det ble bygget i eplehagen til Vestre Seter gård som hele Nordstrand nedenfor Ekeberg-banen er utskilt fra. Nordstrand var en del av Aker landkommune der det ikke var så vanlig med menighetshus. I landkommuner var det som oftest store prestegårder som foruten å huse presten, også ble brukt til møtevirksomhet og innkvartering av konfirmanter. Etter hvert ble Nordstrand mer bypreget og da ble det naturlig å bygge menighetshus selv om det fortsatt var en landkommune. Først i 1948 ble Oslo og Aker kommuner slått sammen. Menighetshuset huset også menighetssøstrene, det som i dag er hjemmesykepleien. I årene før 1970 ble huset brukt svært mye av menigheten og speiderbevegelsen. Men etter hvert besluttet menigheten å bygge et nytt menighetshus oppe ved kirken. Dette åpnet for at det gamle huset ble tatt i bruk for en rekke andre organisasjoner på Nordstrand. En sentral person i dette var en kjent nordstrandmann, frimurer og menighetsrådsmedlem, Carl Olaf Lie, som tok initiativ til å selge huset til organisasjonene på Nordstrand og omdøpte huset til Nordstrandhuset.

En hjertelig takk til Thorleif Waaler for historikken omkring Nordstrandhuset.

Gunther Motzke, Programkomitéen

Nordstrand Rotary klubb, Oslo

23. juli 2019KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer