Web
Analytics

NY KOMMUNIKASJONSPLAN FOR ROTARY I NORGE

Denne planen setter retning for klubbene i distriktet 2018-2021

Vårmøtet i NORFO vedtok 14. april Rotarys nye kommunikasjonsplan.
Kommunikasjonsplanen gjelder for 3 år, og legger rammene for klubbenes og distriktenes pr- og kommunikasjonsaktiviteter.

Ved å trykke på bildet under her får du frem hele plan dokumentet -

                               


 Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i Norge

Loading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...

Frist forslag Distriktsguvernør 2026-2027
1. okt. 2023, 00.00 - 00.00

Alle klubb-presidenter har nå mottatt invitasjon t ...

Les mer