Web
Analytics

Varsel om frist for innsending av saker til årsmøtet


02.09.2019

Forhåndsvarsel om årsmøte

for Rotary distrikt 2310 den 2.november 2019

Årsmøtet for Rotary Distrikt 2310 gjennomføres som første del av Distriktskonferansen lørdag 2. november 2019. Årsmøtet vil starte kl. 09:00.

Forberedelsene til årsmøtet er allerede godt i gang og vi ser frem til at alle klubber deltar på årsmøtet.

Saker som klubbene ønsker skal tas opp på årsmøtet og forslag til vedtektsendringer bes sendt til følgende e-post adresse:

2310@rotary.no

Årsmøtekomiteen setter stor pris på om klubbene kan melde inn saker til årsmøtet så snart som mulig og senest innen fredag 27. september 2019 slik at disse kan formidles sammen med øvrig årsmøtedokumenter som sendes ut 4 uker før årsmøtet.

 

For Årsmøtekomiteen

Lars Erik Kristiansen

Distriktssekretær
 


Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i NorgeLoading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...
Les mer