Web
Analytics

Tilbakebetaling av midler fra Norfo til klubbene

Beslutningen ble fattet i styret den 30. september. Hovedinnholdet refereres slik:

Styret i Rotary distrikt 2310 besluttet å dele ut de midler som er overført distriktet fra Norfo til distriktets klubber. Fordelingen vil skje proraratisk og med 24. april 2019 som tellende dato for utbetaling til klubbene basert på medlemstallet.

Betalingen iverksettes i tidsrommet 15. – 20. oktober, gitt at dette er praktisk mulig..

Guvernør Baard Lund har utarbeidet et skriv som sendes til den enkelte klubbpresident. 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer