Web
Analytics

Meld deg på til vårens RLI-kurs


Utskriftsversjon av denne siden finner du her.

Viser til komplett informasjon i vår brosjyre, som kan lastes ned her.

Kurset blir gjennomført i samarbeid mellom distriktene D2260 og D2310, og det er begrenset antall plasser. Klubbene bes nominere deltaker(e), og så vil kursledelsen beslutte hvem som får plass. Utvalgsprinsippet er at vi ønsker et representativt utvalg fra begge distriktene. Det er uansett maksimalt to deltakere fra den enkelte klubb. Vi har registrert navnene på alle som står på venteliste, og vil kommunisere direkte med disse.

For at du skal lære mer om hva et Rotary Leadership Institute er så se denne videoen fra programmet (høsten 2019)

Kurset går over tre lørdager, som alle vil være i Rotary-huset i Ilevegen 6 på Kløfta. Vi har funnet at dette ligger sentralt for de aller fleste, og det er prismessig gunstig.

Kursdatoene er:

Modul 1, lørdag 8. februar kl. 08:30-16.00

Modul 2, lørdag 14. mars kl. 08:30-16.00 *)

Modul 3, lørdag 28. mars kl. 08:30-16.00

*) Datoen kolliderer dessverre med PETS i D2310, men vi har ikke klart å unngå dette. Deltakere som må møte på PETS, får ta igjen modul 2 høsten 2020.

Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. Avgiften er estimert til kr 400 per deltaker per kursdag.

Påmelding/nominasjon skjer per e-post til Elsa Nysveen, RLI-ansvarlig i D2260: elsa.ny(a)online.no

Siste frist for påmelding er fredag 10. januar 2020, men tidlig påmelding øker sjansen for å komme med.  

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Akersborg Rotaryklubb
17. aug. 2020, 16.30 - 18.00

Adresse Odd Fellow bygget, Stortingsgt. 28, Oslo

Les mer