Web
Analytics

Countdown to History - District 2310

Distrikt 2310 har i år, i likhet med de senere år, besluttet å gi USD 7 500,- til PolioPlus. Sammen med TRF World Fund og Bill & Melinda Gates Foundation blir vårt bidrag på tilsammen USD 45 000,-.


Årlig gir klubber og medlemmer av Rotary pengegaver til The Rotary Foundation (TRF). Dersom gaven gis til det årlige fond (Annual Fund) så vil distriktet tre år etter at vi har donert våre pengene, få 50 % i retur. Disse midlene igjen deles i to. En halvpart kan benyttes til å støtte District Grants fra de klubbene som har gode prosjekter som kvalifiserer til støtte. I år har utgjør dette mer enn USD 16 000,-. Den andre halvparten tilføres et fond som heter District Designated Fund og av dette fondet kan vi bruke midler til å støtte:

  1. Global Grant prosjekter som er initiert fra klubbene
  2. Gaver til andre områder av som Rotary Peace Fellows og PolioPlus.

 

Distrikt 2310 har i år, i likhet med de senere år, besluttet å gi USD 7 500,- til PolioPlus. Sammen med TRF World Fund og Bill & Melinda Gates Foundation blir vårt bidrag på tilsammen USD 45 000,-.

 

Antall poliotilfeller har i år vært økende og det er god grunn til fortsatt å holde trykket på bidrag til dette som er The Rotary Foundation og Rotarys viktigste prosjekt.


 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Akersborg Rotaryklubb
17. aug. 2020, 16.30 - 18.00

Adresse Odd Fellow bygget, Stortingsgt. 28, Oslo

Les mer