Web
Analytics

Guvernørens klubb er 60 år i år

Nordstrand Rotaryklubb ble tatt opp i RI den 9. juni 1960. I jubileumsåret er det planlagt et aktivt program.

Jubileumsfest blir det den 18. juni 2020 på Ekebergrestauranten. 

I det vedlagte programmet for vårhalvåret finner dere også informasjon om prosjektet "Vannprosjektet i Zambia « Water to the village» som er det største prosjektet klubben har hatt. Under kan dere lese om hvilke føringer Sosial- og internasjonal komité har for sitt arbeid. Om medlemmenes besøk i andre klubber - som blir færre og færre. Litt om det å bli pensjonist - hva så! Om Nordstrand Rotaryklubb mål og aktivitetsplan. Om Nordstrands musikkomkurranse. 

 

Nordstrand Rotary - milepæler i nyere tid 

Nordstrand Rotary Klubb Sosial- og Internasjonal komiteens føringer: 

I klubben vår ønsker vi at yrkeskompetanse og yrkesetisk bevisstgjøring på tvers av bransjer skal gå hånd i hånd med sosial innsats. Det forventes at medlemmene også tar sin tørn ved sosiale tiltak. Klubben har gjennom årene hatt to omfattende sosiale satsinger, med internasjonal profil: Eldre medlemmer huske det krevende vannprosjektet fra sent på 90- og tidlig 2000 tallet som tilgodeså afrikanske landsbyer på landsbygda. Aktuell nå er Finalekonserten i Musikkonkurransen som de siste 10 årene har generert betydelige midler til Rotary Internationals Polio Plus-kampanje. Begge er beskrevet annetsteds i dette dokumentet. Alle medlemmer forventes å bidra her, ikke bare de som hører hjemme i Musikkkonkurranse-komiteen. Gjennom de siste 4-5 årene har det parallelt med Musikkonkurransen vokst fram en ambisjon om å velge og gjennomføre mindre sosiale tiltak som kan gjøre en forskjell for lokale virksomheter i bydelen vår. Derved lærer vi bydelen vår enda bedre å kjenne og klubben vår profileres også som en praktisk bidragsyter, ikke bare en yrkesbasert diskusjons- og selskapsklubb. Det er viktig for oss at denne innsatsen i hvert tilfelle både omfatter et mindre pengebeløp og en praktisk dugnadsinnsats, som utvikler gode relasjoner til de virksomhetene som nyter godt av tiltakene. 
I den siste 5 årsperioden har klubben gjennomført tiltak som disse: 
  • Flerårig støtte til tannlegeprosjekt i India, kanalisert gjennom åpne vennerelasjoner 
  • Årlig støtte til Ljanselvas venner for innbruddsalarm på Sagstua, som benyttes som lærings- og opplevelsessted for barn fra barnehage og skole og som kurssted for undervisningspersonalet i forbindelse samarbeidsprosjektet ”Læring i friluft” i regi av Oslo og Omland Friluftsråd og Oslo Elveforum /Miljøprosjekt Ljanselva
  • Utsmykking av stille rom og plante-bidrag til sansehage hos Signo på Solveien 
  • Dugnadsinnsats hos Ljabruskolen – for barn og unge med spesielle behov 
  • Årlige beboerfester for beboere og betjening i 3 kommunale bofellesskap i bydelen. Bjørn Mathiesen, leder for Sosial og internasjonal komité

Et lite Post Scriptum i anledning 60 år Nordstrand Rotary klubb … 

Jeg husker godt . . . o Høsten 1961 ble det holdt et yrkesforedrag om fløtningsdrift. Klubb ref. o I februar 1970 nevnte presidenten at Nordstrand Interact klubb sender 2 mann til Østerrike for å lære slalåm. Klubb ref. o I et møte fikk presten og klubmedlem Stoltenberg spørsmålet «Hvorfor er mannlige teologer imot kvinnelige prester?» Klubb ref. o Gårdbrukeren og klubmedlem Kristoffersen besvarte spørsmålet «Hvorfor er Ringerikspoteten finere og dyrere enn andre poteter?» Klubb ref. o Et trivelig minne er distrikt-konferansen som ble arrangert i Roar Antonsens år som Distrikt guvernør. Leon Bodd var president det året og hans kreativitet lot seg ikke fornekte, alle påmeldte måtte reise med leid tog til Lillehammer, hvor hele arrangementet ble avviklet på hotellet, spesielt huskes turen oppover med medbrakt niste, servering og underholdning. Ole o Et annet minne er Thorkild Nielsens muntlige innlegg om sin oppvekst og senere besøk i sin hjembygd, da foregikk alt på ekte hallingdialekt! dette var episoder og hendelser som jeg har satt stor pris på, du står fritt med hva du vil bruke! Med frem fra glemselens minner Ole! o Et av de grunnleggende prinsipper i vår bevegelse er yrket, det har medvirket at vi engang hadde som medlem eier av et busselskap, vedkommende stilte alltid med fører og buss hver gang vi hadde en omvisning eller lignende helt gratis, ved tur til Syd Amerika, Colombia i 1980 besøkte jeg byen Armenia og stedets klubb og ble tatt imot som virkelig kongelig gjest, med en glimrende orientering om samfunnet der høyt oppe i innlandet, ypperlig bruk av service idealet! med service hilsen Ole ! o Mange interessante personer har holdt foredrag for oss. Vi husker alle da finansminister Sigbjørn Johnsen kom til klubben i november 2010 like før statsbudsjettet skulle opp i Stortinget. Han hadde det travelt, men prioriterte oss med oppdateringer av den økonomiske situasjon i landet. Og utenfor sto oppstilt den sorte statsrådsbilen klar til å bringe finansministeren tilbake til kontoret. Morten. Spennende møter med spennende foredragsholdere Tor Erling Staff (Adv.) - Siv Jensen (Finansminister og partileder) Håvard Narum (journalist) -Jan P. Syse (tidl. finansminister) og sønnen, Henrik Syse (Filosof) – Sigurd Johnsen (tidl. finansminister og fylkesmann) Per Anders Nordengen (Prest) - Ervin Krohn (forstander) Ingelin Killengreen (tidl. politimester) - Alexander Stöckl (Hopptrener) Aslak Bonde - Per Egil Hegge (journalist) - Petter Stordalen (som betegnet Rotary som grå pantere) Det er betimelig å takke alle medlemmer som har bidratt til denne beskjedne oppsummeringen ved inngangen til jubileumsåret som for får sin opptakt med minnet med vårt mangeårige medlem, Roar Antonsen. Programkomiteens formann beklager allerede her og nå for eventuelle forglemmelser og utelatelser og er glad for at den høytidelige markeringen av 60 år NORDSTRAND ROTARY KLUBB vil nyansere innsatsen senere i år. På vegne av Programkomitéen Per Olav V, Diane F og Gunther M Nordstrand, 11. desember 2019

 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Akersborg Rotaryklubb
17. aug. 2020, 16.30 - 18.00

Adresse Odd Fellow bygget, Stortingsgt. 28, Oslo

Les mer