Web
Analytics

Kristiania Rotaractklubb chartret

Kristiania Rotaract klubb er chartret

Vi er alle i distrikt 2310 stolt  over at - Kristiania Rotaractklubber etablert og chartret den 20. januar 2020 i Oslo. Enhver Rotaract klubb skal ha en fadderklubb. Det er Oslo Nord Rotaryklubb som er fadderklubb, her er samarbeid viktig og et element for at Rotaract skal kunne utvikle seg og holde høy kvalitet både i drift og aktiviteter. 

Kristiania Rotaractklubb har som mål å skape økt samfunnsengasjement, utvikle ledere for fremtiden og å være en arena for nettverk blant unge. Klubben er selvstendig og arrangerer egne møter med  foredragsholdere, iverksetter aktiviteter og kunnskapsutveksling m.m.

Det er distriktstyrets mål at antall Rotaractere skal øke med 100% innen 2022. Ved etableringen av Kristiania Rotaractklubb har vi nådd det målet i Norge da vi har gått fra        Roua Al-Toma, klubbens første president  med Tor Steinsrud en til  to klubber i Norge.  

Rotaract er en fult ut integrert del av Rotary og det finnes 10 904 klubber over hele verden med 250 800 medlemmer. Klubben er for unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Rotaract tilbyr sine medlemmer mulighet for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt gjennom et stort internasjonalt nettverk.


   

  


 

 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Akersborg Rotaryklubb
17. aug. 2020, 16.30 - 18.00

Adresse Odd Fellow bygget, Stortingsgt. 28, Oslo

Les mer