Web
Analytics

Nytt fra Counsil on Resolutions

The Council on Resolutions (COR) møtes på nettet hvert år for å stemme over foreslåtte «resolusjoner». Resolusjoner er anmodninger til styret i Rotary International eller the Rotary Foundation, om å iverksette tiltak som ikke krever endring i Rotarys konstitution.

Rapport fra PDG Stig Asmussen, Council Representative Distrikt 2310. Les hele rapporten her. 

Når nye resolusjoner vedtas, vil disse bli vurdert av Styret i hhv. Rotary International og the Rotary Foundation.
  • Årets COR var fra 15.oktober til 15.november 2019.
  • Frist for å fremme forslag til COR 2020 er 30. juni 2020.
  • Fristen for å fremme lovforslag til COL 2022 er 31.desember 2020.
I år ble det fremmet 33 forslag for The Council on Resolutions (COR) 2019. Syv ble vedtatt, hvorav fem var anbefalinger til styret i RI og to var anbefalinger til The Rotary Foundation Trustees.

19R-05 som anbefaler at alle klubber etablerer en «strategikomite». Den andre jeg vil nevne er 19R-17 en anbefaling om å lege mer vekt på yrkestjeneste som en del av medlemsutvikling. Den siste anbefalingen 19R-15 oppfordrer til å utarbeide retningslinjer for Rotaract-klubbene. 

Du kan lese mer om forslagene i rapporten fra Stig Asmussen. 
 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Akersborg Rotaryklubb
17. aug. 2020, 16.30 - 18.00

Adresse Odd Fellow bygget, Stortingsgt. 28, Oslo

Les mer