Web
Analytics

To klubber jubilerer


Konnerud Rotaryklubb feiret 40 år og Lier Rotaryklubb feiret 50 år. I den anledning ga distriktet en gave til de to klubbene. Det var guvernør Baard Lund som "overrakte" gave til de to klubbene. Gaven var på 3000 kroner til hver av klubbene.  

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Akersborg Rotaryklubb
17. aug. 2020, 16.30 - 18.00

Adresse Odd Fellow bygget, Stortingsgt. 28, Oslo

Les mer