Web
Analytics

PETS 2020 - MØTESERIE - WEBINARER

Til innkommende presidenter, sekretærer, kasserere, Cico og Web-anvarlige i alle klubber. Vi gjennomfører PETS som en Webinar-møteserie. 
Se presentajonene fra foredragene her. 

Last ned utskriftvennlig versjon av invitasjonen her. 

KJÆRE ROTARYVENNER

VELKOMMEN TIL «PETS» MØTESERIE 2020

COVID-19 situasjonen utfordrer oss som enkeltindivider og samfunn. PETS måtte dessverre avlyses i sin opprinnelige form fordi vi vurderte at det ikke ville være forsvarlig å utsette våre medlemmer for smitterisiko.

Jeg hadde gledet meg til å møte- og bli kjent med dere som skal være klubbledere i 2020-2021. Sammen skulle vi bygge nettverk og samle oss om en felles kurs og legge til rette for at kommende års tema kan realiseres gjennom å bygge gode team og mål. Temaet for kommende år er «Rotary Opens Opportunities» og det er et uttalt mål at vi skal legge til rette for større fleksibilitet og mangfold.

Et kinesisk ordtak sier at «Når en dør lukkes, åpnes et vindu». Den situasjonen vi nå opplever er krevende. Samtidig har den bidratt til at vi privat og i yrkessammenheng finner nye måter å kommunisere og samhandle på. Mange Rotary-klubber i distriktet gjennomfører nå nettmøter med suksess og vi ser at også PETS kan gjennomføres som nettseminarer. Alle seminarer vil bli «Streamet» og gjort tilgjengelig på distriktets nettside.

Hovedmålsettingen med seminarene er å sikre at innkommende presidenter med sin klubbledelse får opplæring og innføring i Rotary’s mål, forventninger og systemer slik at den enkelte kan videreføre effektiv ledelse og drift av egen klubb.

I nedenstående tabell finner dere en oversikt over møteseriens «miniseminarer» og målgrupper for disse. Det vil bli sendt ut egne innkallinger til de respektive målgruppene og vi håper at så mange som mulig finner motivasjon og anledning til å delta.


 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Akersborg Rotaryklubb
17. aug. 2020, 16.30 - 18.00

Adresse Odd Fellow bygget, Stortingsgt. 28, Oslo

Les mer