Web
Analytics

Minnes de falne ved bautaen 8. mai

Raukvin Rotaryklubb avholdt sitt siste arrangement ved Bautaen over i falne i Røyken 8.mai.

Presidenten i Raukvin Rotaryklubb, Ragnar Ølstad åpent arrangementet. 

Soknepresten og ordføreren i nye store Asker  kommune, Lene Conradi holdt tale. 

Bautaen var pyntet med flotte blomster, og det ble nedlagt krans. To veteraner sto med flagg og det ble blåst fanfare (trompetsolo).  

Grunnet Covid19 restriksjoner var det begrenset fremmøte. Fem medlemmer fra Raukvin,  to representanter for Røyken samt Assisterende Guvernør i R4. En minneverdig markering. 

Dette var Raukvin Rotaryklubb sitt siste møte. De fleste av de aktive medlemmene i Raukvin flytter sitt medlemsskap til Røyken Rotaryklubb som overtar arrangementet neste år.

 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Akersborg Rotaryklubb
17. aug. 2020, 16.30 - 18.00

Adresse Odd Fellow bygget, Stortingsgt. 28, Oslo

Les mer