Web
Analytics

Orientering om arbeid med søknad om NRKs TV-aksjon i 2022 til Rotary og "En poliofri verden!"

Rotary i Norge ved Norfo besluttet på Vårmøtet 17.04.2020 å søke om NRKs TV-aksjonen i 2022. TV-aksjonen skal ha som formål å samle inn penger for en ekstraordinær innsats for å lykkes med å utrydde polio og vi vil kalle den "En poliofri verden!". Den vil inngå i Rotarys arbeid med End Polio Now.


Til de norske distriktene v/DG-ene og DGE-ene.

 

Orientering til distriktene om arbeid med søknad om å få NRKs TV-aksjon i 2022 til Rotary og "En poliofri verden!"

 

Rotary i Norge ved Norfo besluttet på Vårmøtet 17.04.2020 å søke om NRKs TV-aksjonen i 2022. TV-aksjonen skal ha som formål å samle inn penger for en ekstraordinær innsats for å lykkes med å utrydde polio og vi vil kalle den "En poliofri verden!". Den vil inngå i Rotarys arbeid med End Polio Now.

 

Denne informasjonsmailen sendes ut for å informere om den pågående prosessen samt søke blant Rotarymedlemmene etter personer som kunne være interessert i å være med som leder for og med i den organisasjonen vi må etablere for å sikre en god søknad som skal sendes NRK innen utgangen av april 2021. En slik organisasjon vil representere noen kostnader som i første omgang søkes dekket gjennom midler fra en eller flere støttespillere. Om vi skulle vinne fram med vår søknad om TV-aksjonen, vil organisasjonen som vi har valgt å kalle Rotary Norge TV-aksjonen (RNTV) bli oppskalert. Bl.a. skal det inngås det et samarbeid med en organisasjon NRK bruker som har årelang erfaring med å kjøre TV-aksjoner (som for Care, Kirkens Bymisjon, Unicef m.fl.)  Hvis vi ikke lykkes med å hente inn eksterne midler, vil vi måtte komme tilbake til distriktene og be om bidrag, slik det ble gjort med Handicamp.

 

I tillegg til den betalte prosjektlederen er det behov for en rekke personer som kan tenke seg å gjøre en frivillig innsats i arbeidsgrupper. Vi ber om at de som kan være interesserte i prosjektlederstillingen (se utlysningstekst) eller frivillig arbeid som i arbeidsgruppene tar kontakt. Nærmere informasjon vil ligge på Norfos hjemmeside.

 

Det er viktig at norske rotarianere er kjent med den pågående prosessen. På vegne av Norfo har en interimkomite utarbeidet en informasjonspakke til bruk for distriktenes på årsmøter, til hjemmesider og utsendelse til medlemmene i klubbene. Den inneholder:

 

  1. En powerpointpresentasjon om hva arbeidet med TV-aksjonen består av og innebærer
  2. En utlysningstekst for prosjektleder

Norfo er overbevist om at å søke om TV-aksjonen er svært viktig for Rotarys arbeid for å utrydde polio og for Rotary som organisasjon ved det engasjementet som naturlig vil bli skapt ved gjennomføringen av en slik aksjon. Ved det unike samarbeidet med The Bill & Melinda Gates Foundation har vi en mulighet til å kunne få 3 kroner ut av hver innsamlet krone, ved at de gir 2 kroner for hver vi samler inn.

 

Vi ber om at denne e-posten videresendes til alle klubbenes presidenter og at de videresender den til klubbenes medlemmer.

 

Med vennlig hilsen

 

Johan Østby

Sekretær Norfo

Mobil: 90502303

E-post: j-oestby@online.no 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer