Web
Analytics

BØR VI ORGANISERE ROTARY PÅ ANNEN MÅTE?

Inger-Marie Schytte Blix – den nye guvernøren i Rotary-distrikt 2310 har klare tanker for det nye Rotary-året. Dette nye året begynner i dag, 1. juli 2020. - One size never fits all, sier hun som et utgangspunkt for mulige nye konkrete grep i sitt lederår

-          På den ene side skal vi ha plass for alle, absolutt alle, i Rotary. På den annen side må vi alle spørre oss om driftsformen vår skal videreføres i morgen, nøyaktig som vi hadde den i går?  Skal møtene våre gjennomføres på dels samme statiske måte som vi alltid har gjort – eller kan vi se muligheter for andre måter å gjøre dette på, spør Schytte Blix.

Guvernørskiftet skjedde 25. juni på vårsesjonens siste møte i Drammen Rotary. Avtroppende Distriktsguvernør Baard Lund ble takket av med mange gode ord for sin ledelse gjennom et ganske annerledes og krevende driftsår. Koronapandemien satte også sitt preg på virksomheten i Rotary etter den nasjonale nedstengningen 12. mars i år.Rotarys internasjonale slagord for det kommende året er «Rotary opens opportunities». Dette ønsker den nye distriktguvernøren å realisere. Hun understreker at vi i fremtiden må tenke bredere og annerledes for å sikre ny vekst og utvikling i Rotary. Det er mye som er svært bra, men det er helt nødvendig for alle organisasjoner, ikke minst for Rotary, å se seg selv i speilet for å søke enda bedre løsninger og posisjoner. På den måten kan vi inkludere enda flere og sikre et enda bredere rekrutteringsgrunnlag. Vi skal bygge organisasjonen på tvers i samfunnet for å nå alle kulturer, nå alle mennesker som skal være i alle aldre og i alle yrkesprofesjoner.

-          Jeg gleder meg til å lede dette dynamiske distriktet for Rotary i Oslo og Viken. Her har vi mange tillitsvalgte med sterk og solid bakgrunn, her er det store og gode nettverk å spille sammen med - og her kan vi optimistisk bygge videre på de gode resultatene som klubbene har jobbet frem de seneste årene, sier den nye distriktguvernøren Inger-Marie Schytte Blix.       
 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer