Web
Analytics

Guvernørens månedsbrev for februar

Rotaryvenner - «Rotary opens Opportunities»

«We will capture this moment to grow Rotary, making it stronger, more adaptable, and even more aligned with our core values».'

Rotary-året 2020-2021 vil gå inn i historien som året der alt ble annerledes og der vi har måttet lete etter nye måter å samarbeide på.

Mange klubber har vært kreative for å finne løsninger og flere kan melde om «All time high» fremmøteprosent når flere kan møtes digitalt. Andre lykkes med rekruttering av nye medlemmer og enkelte klubber har netto medlemsvekst!

Hva er din ønskeklubb?
«One size never fits all» - Kanskje er fremtiden for Rotary at vi i større grad søker etter nye klubbmodeller og nye møteformer – gjerne som ulike kombinasjoner av digitale og fysiske møter.

I første halvår hadde jeg gleden av å besøke 47 klubber – de fleste i form av fysiske møter, men det ble også mange spennende digitale møter med god dialog rundt den enkelte klubbs muligheter, målsettinger og utfordringer. Alle klubber har sitt særpreg og det indre miljøet i klubbene er preget av trivsel. Flere har erkjent at de har behov for fornyelse, men uttrykker at det er krevende.

RI og distriktet har en verktøykasse og mennesker som kan hjelpe klubbene til å evaluere og utvikle seg som organisasjon. Nytt av året er et tilbud om digital «Club-Visioning» der vi i distriktet kan bistå din klubb med en digital «Strategikveld». Her får dere hjelp til å evaluere «Nå-situasjonen» - sette retning gjennom å beskrive «Ønske-situasjonen» og etablere delmål og tiltak som skal sette dere opp for suksess. Kontakt gjerne District Trainer Tor Petter Gulbrandsen hvis dere har lyst til å være en av våre «Pilotklubber».

Månedens tema
Månedens tema er «å bygge fred og forebygge konflikter». Dette er et krevende og utfordrende tema, i en verden med mye uro og demokratier under press. Vi ser økende spenning mellom stormakter, store ulikheter mellom regioner og mye sosial uro. Selv om statistikken viser at flere kommer ut av fattigdom i verden, er verden preget av nød i mange områder og folkegrupper i bevegelse. Behovet for innsats innen fredsarbeid og konfliktløsning, er presserende.

Rotary internasjonalt, har søkelys på dette arbeidet, noe som lett kan gå under radaren i de lokale klubber. Rotary har som et sentralt mål å arbeide for fred i verden og deler FNs forpliktelser til en sunnere, fredeligere og mer bærekraftig verden. Gjennom Rotarys serviceprosjekter, støttes mange av FNs 17 bærekraftsmål. Vår organisasjon har en infrastruktur som gjør at folk fra hele verden kan jobbe sammen og utføre handlinger som bidrar til å nå dette målet. 

Klubbene har mange spennende og god prosjekter. Flere av disse er egnet for samarbeid på tvers av klubbene. Vi ønsker at alle klubber skal sende oss en oversikt over sine prosjekter. Lag gjerne en «OnePager» for det enkelte prosjekt der dere beskriver prosjektet og kontaktperson. Vi vil publisere disse på nettsiden og lage en tematisk oversikt. Håpet er at dette skal engasjere medlemmene til samarbeid på tvers av klubbene.

Søk inspirasjon sammen med andre
«Guvernørens Månedsmøte» arrangeres som nettmøte torsdag 25. Februar kl. 20-21. Her blir det en oppsummering av de initiativer Distriktsledelsen jobber med, samt anledning til å presentere et klubbprosjekt.
Søker du inspirasjon og ønsker å utvikle din kunnskap om Rotarys mange muligheter kan jeg varmt anbefale at du stikker innom
Rotary International. Her finner du Informasjonsmateriell, Nyheter og e-læringsprogrammer mv.
Lag gode Rotary-øyeblikk!

Beste hilsen
Inger-Marie


 

Gi til The Rotary Foundation:

(trykk på bildet)Distriktet på sosiale medier:

Loading RSS...


Fra Rotary international:
Loading RSS...

Digital opplæring neste Rotary-års sekretærer
20. apr. 2021, 20.00 - 21.00

Som et ledd i PETS og distriktstreningen blir det ...

Digital opplæring nye kasserere i distriktet
27. apr. 2021, 20.00 - 21.00

Som et ledd i PETS og distriktsopplæringen arrange ...

Les mer