Web
Analytics

Summer Camp- en liten oppsummering

SummerCamp er avsluttet for i år og for en gjennomføring som er utført av klubber i distriktet. Utrolig bra levert fra alle som deltok, noe som også har gitt virkelig hyggelig tilbakemeldinger. 
Rune Ihle har satt sammen historien deltagerne fikk oppleve.

Vårt distrikt har nettopp avsluttet "Summer Camp (SC) 2023", som ble gjennomført i perioden 31. juli - 9. august. Hensikten med dette tilbudet om SC er å bli kjent med andre land sin kultur og levemåte. Gjennom noen få hektiske dager får man innsyn i arrangørlandet sin måte å leve på. Gjennom samvær med andre deltagere vil studentene også få innsyn i medstudenters hverdag i hjemlandet. Kanskje spesielt forhold som berører ungdom som utdannelse og muligheter videre i livet. Det viktigste med dette tilbudet til ungdom, er å bygge nettverk som kan komme til nytte senere i livet. I 2023 var det rundt 52 ulike tilbud om SC , verden rundt.
Studentene som deltok på vårt arrangement, kom fra hhv Belgia, Israel, Italia, Storbritannia, Taiwan, Tyrkia, Litauen og Østerrike. Programmet ble lagt opp med ulike aktiviteter og omvisninger og organisert med tre dager i nedre Buskerud , tre dager i fjellregionen i Hallingdal og til slutt tre dager i Oslo. Drammen RK, Hokksund RK og Modum RK startet opp det hele med besøk på Gildehallen, Aass bryggeri, laksemiddag, besøk på Blaafarveværket og Vikersundbakken. Nesbyen RK, Gol RK og Ål RK fulgte opp med sykkelturer, fisking, bading både ute og inne, samt rømmegrøt middag i ei årestue. Oslo International Rotary Club (OIRC) overtok stafettpinnen og gjennomførte en rekke aktiviteter med bowling, turer og besøk på mange av Oslos severdigheter. OIRC arrangerte tirsdag 8. august en minneverdig farewell dinner med quiz og utdeling av Certificate of Completion.
Distriktet takker alle deltagende klubber og frivillige Rotaryanere som gjorde arrangementet til en suksess. En spesiell takk går til OIRC og Siri Joli. Siri var prosjektansvarlig for hele arrangementet og dette ble løst på en meget profesjonell og effektiv måte. Vel blåst alle sammen!
I neste utgave av Rotary Norden kommer det en lengre artikkel med bilder fra vårt arrangement.
Distriktet anbefaler klubbene om å promotere tilbudet om SC til ungdom i klubbenes nærområder. Det er ingen kostnad for klubbene og det er heller ingen utenlandsk student i retur. Informasjon om neste års muligheter legges ut på nettsiden rye.rotary.no ila januar/februar 2024. For mer informasjon se link: https://rye.rotary.no/no/sommerutveksling, eller ta kontakt med distriktsansvarlig Rune Ihle, runeihle@gmail.com

Og når en i tillegg også får en takk fra en far i Østerrike, når datteren har kommet hjem fra SUMMERCAMP i Norge :

Hi Siri,  Charlotte arrived safely back at home. She is full of joy and stories about all the adventures and friends that she met. What a fantastic camp you provided!!! Thank you so much for everything and please forward mythanks to those involved in the organisation. Yours Heinrich 


Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i NorgeLoading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...
Les mer