Web
Analytics

Nå kan du nominere ny guvernør 2026-2027


Tiden er kommet for å rette blikket noen år fremover og dere inviteres herved til å nominere aktuelle kandidater til rollen som Distriktsguvernør for Rotaryåret 2026-2027. 

Valgkomiteen består av IPGD som er Terje J. Løken  og som i hht. vedtektene er leder av komiteen, samt PDG Erik K. Normann, PDG Inger-Marie Schytte Blix, DG Torhild Hallre og DGE Helle Kjørlaug.

Invitasjon til å nominere Distriktsguvernør 2026-2027 Rotary D2310 

 Kjenner du en engasjert Rotarianer som egner seg som Distriktsguvernør for Distrikt 2310 i 2026-2027? 

 I henhold til Distriktets vedtekter og vedtekter for Rotary International skal distriktet velge en kandidat som kan fylle rollen som Distriktsguvernør i 2026-2027. Valgkomiteen ønsker at din klubb skal nominere én eller flere kandidater som er engasjert og en god representant for Rotary.

 Hvem kan nomineres? Kandidaten skal på tidspunkt for valg :

 a) Være medlem i en fungerende klubb i distriktet 

b) Ha fungert som klubbpresident for ett helt rotaryår, eller som charterpresident i minst 6 måneder 

c) Demonstrere vilje, engasjement og evne til å kunne fylle rollen som distriktsguvernør 

Vi i valgkomiteen ser frem til å motta forslag på gode kandidater.

Det vil bli gjennomført intervju med alle nominerte kandidater. 

 Nominasjonsfrist 1. oktober 2023. Har du spørsmål eller ønsker en prat setter vi pris på å høre fra deg!

 Rotaryhilsen fra Terje J. Løken 

Valgkomiteens leder Mobil: 951 95 954 

Nominasjonsforslag sendes Terje J. Løken, e-post: terjelok@hotmail.co og nominasjonsfrist er 1.oktober. Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i Norge

Loading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...

Frist forslag Distriktsguvernør 2026-2027
1. okt. 2023, 00.00 - 00.00

Alle klubb-presidenter har nå mottatt invitasjon t ...

Les mer