Web
Analytics

Vaksinering - Har du revaksinert deg ? Innlegg i Rotary Norden !

Erik Kreyberg Normann i Maridalen Rotaryklubb fikk i stand revaksinering i egen klubb. Artikkel om dette finner du i Rotary Norden nr 1/2024 og her på nettsiden til Distrikt 2310.

I årets første nummer av Rotary Norden har jeg skrevet om (re)vaksineringsprosjektet


Rotary gjentar stikket
Man blir vaksinert som barn, men vaksinen må fornyes hvert 10 år. Dette er bl.a. grunnen til at WHO årlig har en kampanjeuke, siste uken i april, der man fokuserer på revaksinasjon.

Uken omtales som World Immunization Week og i år er datoene 22-28. april. I forbindelse med den uken, oppfordres alle klubbene til å lage et arrangement, gjerne i form av at man oppfordrer medlemmene til å la seg revaksinere.

Dersom man er i tvil om dette er nødvendig, kan man gå inn på Helsenorge og sjekke sine vaksiner. Det nasjonale vaksineregisteret, SYSVAK, skal være oppdatert og de fleste av oss har fått med oss dette registeret fordi det ble mye omtalt under koronapandemien. Sjekk enten www.helsenorge.no eller last ned appen Helsenorge på mobilen og logg deg på for å sjekke vaksinasjonsstatusen under «Vaksiner». Rotary International (RI) har to kampanjer knyttet til vaksinering som det kan være greit å merke seg, og eventuelt lage noen lokale aktiviteter/ arrangementer rundt.

Verdens poliodag er 24. oktober. Det er samme dag som FN-dagen, og neppe en tilfeldig valgt dato i og med at Rotary var aktivt, og faktisk nokså sentralt, medvirkende i etableringen av FN.

Poliomyelitt (polio) er en virussykdom som særlig rammer barn og kan gi alvorlige lammelser. I enkelte tilfeller går ikke sykdommen over, og gir varige mén i form av muskelsvekkelse eller lammelser. Sykdommen kan dukke opp igjen i godt voksen alder, og gi symptomer for dem som hadde polio som barn på 1950-tallet.

Polio er utryddet i det meste av verden, men vi står igjen med noen restområder i sonen mellom Afghanistan og Pakistan. Det er konflikter i området, og det har ikke vært enkelt å komme til for å vaksinere. Men vi lykkes, og det jobbes kontinuerlig med å vaksinere barn der vi får tilgang til dem.

Vaksine er det viktigste tiltaket for å forebygge denne sykdommen. Viruset som fremkaller sykdommen sprer seg gjerne gjennom forurenset drikkevann, og viruset vokser normalt i tarmen og spres ved at avføring forurenser drikkevannet.

Vaksine mot polio ble på 60-tallet en del av vaksinasjonsprogrammet for barn. Vi har derfor klart å utrydde polio fra de fleste kontinentene, takket være bl.a. Rotary innsats sammen med Unicef og Verdens Helseorganisasjon (WHO). Vaksinasjonsprogrammet er støttet av bl.a. Bill og Melinda Gates Foundation slik at de yter 2 kroner for hver krone Rotary samler inn som ledd i kampanjen «End Polio Now». Dette er bakgrunnen for RIs engasjement i poliosaken, en sak det har vært jobbet med i nesten 45 år.

Klubbene kan bidra på ulikt vis, men oppfordres til å markedsføre poliodagen og oppfordre medlemmer og venner av klubbene til å bidra med penger. Etabler gjerne et VIPPS-nummer og en QR-kode for å gjøre det enkelt.

Onsdag 24 januar stod det også en artikkel i Aftenposten av journalist Ingeborg Senneset om vaksinering! 

Meget interessant! Lenke under her:

https://e-avis.aftenposten.no/titles/aftenposten/1445/publications/91867/pages/2/articles/1972250/3/1 

Publisert av Bente Kittelsen 21. januar 2024 


 


Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i NorgeLoading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...
Les mer