Web
Analytics

Rekrutter kandidater til Rotary freds- og utviklingsstudier


Rekrutter kandidater til Rotary freds- og utviklingsstudier

Rotaryklubber og -distrikter spiller en viktig rolle i å rekruttere og anbefale Rotary Peace Fellow-kandidater til Rotary studier i fred og utvikling.  The Rotary Foundation gir stipendier til fullt ut betalte studier ved ledende universiteter.

Hvert år velges 50 mastergradsstudenter og 80 studenter til et ettårig profesjonelt sertifikatstudium i fred, konflikt, forsoning og utvikling.   

Søknadsskjema er tilgjengelig online fra 1. februar med søknadsfrist 15. mai. Studentene som blir valgt ut, starter studiene i 2025.  Det kreves minimum 3 års relevant erfaring for mastergradstudiet, og minimum 5 år for sertifikatstudiet.  Våre fredsstudenter (Peace Fellows) er valgt for sine dokumenterte egenskaper til å bli fremtidige ledere i fredsbygging, konfliktløsning, forsoning og til å fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Finn ut mer om søknadsprosessen: Peace Fellowship Application | My Rotary og hva som anses som relevant erfaring: peace-fellowships-relevant-experience-eligibility-guide-en.pdf. 

Finn frem til lokale kandidater og hør med lokale NGO-er, som Røde Kors, UNESCO, Kirkens nødhjelp, Leger uten grenser, og andre. frivillige organisasjoner som arbeider for fred og forsoning og ikkevoldelige aktiviteter, også helseorganisasjoner relatert til samfunnsutvikling og folkehelse og for å hindre spredning av sykdom, er aktuelle.  Fortell om Rotary Peace Fellowship og informer om dette fantastiske tilbudet til unge ledere.

Rotary Peace Fellowships: The role of Rotary members | My Rotary

 

Siden Rotary Peace Center-programmet startet i 2002 er det uteksaminert over 1700 Peace Fellows som arbeider med fred og utviklingsinitiativ i mer enn 140 land, i regjeringer og fredsbevarende organisasjoner, i undervisning, forskning, media osv.

Kontakt gjerne distriktets District Rotary Peace Fellowship Subcommittee Chair, email paukner@online.no , og gå inn på rotary.org/our-programs/peace-fellowships for mer informasjon.


 


Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i NorgeLoading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...
Les mer