Web
Analytics
SUPPORT - KLUBBSTØTTE / PERSONVERN - GDPR

les mer om GDPR på "Fivillighet Norge". 


ROTARY INTERNATIONAL  (Rotary.org/MyRotary)

På NORFO's support.rotary.no kan du lese om Rotary Internationals tiltak for personvern, og deres "Rotary Website Privacy Policy" som forteller hvordan de tar vare på medlemmenes personopplysninger (som er overført fra Medlemsnett)

 

NORFO - forvalter nett-tjenester (Nettsidene for klubbene/distriktet og Medlemsnett) fra Appsco-selskaper.

På support.rotary.no kan du lese om NORFO's tiltak for personvern på vegne av norske distrikter/klubber. Du finner også "Privacy and Cookie Policy" fra Web Computing (jf. Nettsider/Min Side). Du kan laste ned innholdet på disse sidene her

Klubbene i Distriktet har som selvstendige enheter et eget ansvar for sine medlemmers personopplysninger.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. De har utviklet materiell og kurs i forbindelse med GDPR-forordningen. De har blant annet laget en guide "Hva er GDPR" som også inneholder en sjekkliste for klubber, lag og foreninger. Vi anbefaler at klubbene vurderer å følge deres retningslinjer.

 

Inntil det foreligger generelle retningslinjer/personvernerklæring for klubbene fra NORFO så vil distriktet påpeke følgende:

  • Bruk blindkopi/bcc ved masseutsendelser av informasjon per e-post til alle medlemmer og det er spesielt viktig hvis eksterne mottakere også er mottakere.
  • Særlige kategorier (tidligere: sensitive) personopplysninger skal ikke sendes pr. e-post (heller ikke som vedlegg).
  • Mottar du særlige kategorier personopplysninger på e-post, så skal den slettes og informere avsender om utført sletting.
  • Medlemslisten på klubbnettsiden må ikke inneholde personlig informasjon fra medlemmene uten at de har skriftlig samtykket til at navnet/bilde publiseres på klubbens nettsider. 
  • Ved publisering av navn og bilder av f.eks. en foredragsholder eller eksterne gjester på sosiale medier må de det gjelder godkjenne publisering. Spør derfor alltid foredragsholdere/gjester ved ankomst om det er aksept for at dere publiserer på åpne sosiale medier.Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i NorgeLoading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...
Les mer