Web
Analytics


8. november 2019

INVITASJON TIL ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE VÅREN 2020

Fra høsten 2018 har vi med stor suksess hvert semester gjennomført Rotary Leadership Institute i Norge! Les denne invitasjonen nøye for å lære hvorfor din klubb bør delta på det programmet som nå tilbys våren 2020.

Vi viser til komplett informasjon i vår brosjyre, som kan lastes ned på http://bit.ly/RLI_Norge.

Kurset blir gjennomført i samarbeid mellom distriktene D2260 og D2310, og det er begrenset antall plasser. Klubbene bes nominere deltaker(e), og så vil kursledelsen beslutte hvem som får plass. Utvalgsprinsippet er at vi ønsker et representativt utvalg fra begge distriktene. Det er uansett maksimalt to deltakere fra den enkelte klubb. Vi har registrert navnene på alle som står på venteliste, og vil kommunisere direkte med disse.

Kurset går over tre lørdager, som alle vil være i Rotary-huset i Ilevegen 6 på Kløfta. Vi har funnet at dette ligger sentralt for de aller fleste, og det er prismessig gunstig.

Kursdatoene er:

  • Modul 1, lørdag 8. februar kl. 08:30-16.00
  • Modul 2, lørdag 14. mars kl. 08:30-16.00 *)
  • Modul 3, lørdag 28. mars kl. 08:30-16.00

*) Datoen kolliderer dessverre med PETS i D2310, men vi har ikke klart å unngå dette. Deltakere som må møte på PETS, får ta igjen modul 2 høsten 2020.

Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje, kan man komplettere manglende modul på senere kurs for å kvalifisere til diplom og pin.

Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. Avgiften er estimert til kr 400 per deltaker per kursdag.

Påmelding/nominasjon skjer per e-post til Elsa Nysveen, RLI-ansvarlig i D2260: elsa.ny@online.no.

Siste frist for påmelding er fredag 10. januar 2020, men tidlig påmelding øker sjansen for å komme med.

RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb!

Med Rotaryhilsen

For distrikt 2260                                       For distrikt 2310

DG 2019-2020 Jutta Bachmann              DG 2019-2020 Baard Lund

RLI-ansvarlig Elsa Nysveen  (s.)              DT Tor Petter Gulbrandsen  (s.)


 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer