Web
Analytics


ROTARY DIPLOMER OG ERKJENNELSER 

I utgangspunktet er Rotary en organisasjon hvor man skal gagne andre, eller ”Service Above Self”.  Det forutsettes at man gir en uselvisk innsats uten tanke på heder or ære.  Som motytelse får man et yrkesbasert medlemskap i en organisasjon med "stor takhøyde" og hvor personlig nettverksbygging er "belønningen". 

Det er imidlertid slik også i Rotary at innsats ut over normalt medlemskap eller funksjon i samfunnet, - bør gis den oppmerksomhet det fortjener.  Ved at det gode i en gjerning assosieres med Rotary, økes et godt omdømme for Rotary.Et godt omdømme er viktig slik at Rotary får stor opplsutning, og slik at vi er enda fler til å gjøre noe godt her i verden.  Erkjennelse for gode gjerninger i form av litt pomp og prakt i form av diplomer og symboler er derfor viktig for at Rotary skal forbli en sterk NGO, også i fremtiden. Rotary gir i stor grad utmerkelser til Rotarianere og ikke-Rotarianere for innsats i samfunnet, enten lokalt eller globalt, hvor innsatsen er noe mer enn å delta i kameratskap og nettverk som følge av jobbsituasjon.

PHF eller Paul Harris Fellow er oppfattet som et hederstegn, men ble opprettet som et tegn på at man har bidratt med USD 1.000 til Rotary Foundation.  Noe senere etablerte man Rotary Benefaktor for samme formål, men hvor Benefaktor emblemet også kan gis der hvor det gis en testmental gave til TRF ved bortgang. I Norden er PHF som oftest gitt som et tegn på frivillig innsats utover det normale og klubben har betalt for PHF medaljen. Du finner søknadsskjemaet her

Rotarys høyeste utmerkelse som gis individuelt, er RI Service Above Self Award  som gis til Rotarianere for humanitær innsats over flere år.  Det gis 150 slike på verdensbasis pr. år. Det er ikke automatikk å få denne utmerkelsen og du må nomineres overfor Rotary International.

Innsamling til The Rotary Foundation, og hvor ca. 95% går videre til gode formål, er et viktig satsningsområde. Ett av diplomene som gis er The Rotary Foundation Citation for Meritorious Service. 

Rotary har en komplett oversikt over alle utmerkelser og nivåer av disse på sine internettsider. Ovesikten finner du på My Rotary her

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer