Web
Analytics

Les mer om Internasjonale sommerleire her

Sommerleire for ungdom 

- rotary gir unge mennesker mange muligheter


NYE MULIGHETER KOMMER I 2022. VI KOMMER TILBAKE MED SØKNADSFRISTER OSV. 
VANLIGVIS KOMMER TILBUDENE I MARS-MAI HVERT ÅR.

En av disse mulighetene er «Short Term Youth Exchange» som er sommerleirer for ungdom

 

Rotary mottar tilbud om sommercamp (sommerleirer) i starten av året. Disse publiseres på www.rotary.no så snart de kommer inn. For å se invitasjonen til den enkelte leir, klikk på nummeret på leiren i venstre kolonne i listen over tilbud om sommerleirer.

 

Hva er sommerleir for ungdom?

Disse sommerleirene er et tilbud til ungdom fra forskjellige land. Det er Rotary som står som arrangør og har ansvar for samlingene.

 

Leiroppholdet varer normalt et par uker, men noen kan vare lengre. Innholdet på leirene spenner bredt – og det finnes noe som passer for alle.

 

Oppholdet på de fleste sommerleirene er normalt gratis for deltageren, men det kan påløpe en kostnad for selve arrangementet i størrelses-orden 100-500 Euro. Deltakeren må betale et gebyr til Rotary på kr 1500,-. Deltakeren må dekke utgifter til reise, forsikring og lommepenger selv, samt reise- og lommepenger, med mindre sendende Rotary-klubb ønsker å sponse deltageren.

 

Hvem kan delta?

I de fleste tilfellene bare en eller to fra hvert enkelt land på den enkelte leir. Det er en blanding av gutter og jenter. Barn av rotarianere kan delta.

 

Hva koster dette for klubben?

Klubben påtar seg ingen kostnader når de deltar i dette programmet. Klubben trenger heller ikke utveksle en ungdom. En klubb kan sende ut flere ungdommer.

 

Hvordan søke til Sommerleir?

Ø En søknad kan ferdigstilles når som helst. Du søker nemlig uavhengig av tilbudene på sommercamper. Det skal ikke stå i søknaden hvilken camp ungdommen ønsker å reise på. Da det ikke er mulig å reservere en plass i påvente av at en søknad ferdigstilles må søknadene gjøres ferdig i god tid.

Ø Søknadsskjema, en skrivbar PDF-fil som må fylles ut elektronisk og kompletteres med håndskrevne underskrifter av ungdommen, foreldre (dersom under 18 år), president og sekretær i den klubben som står for utsendelse av ungdommen, samt District Youth Exchange Officer i klubbens distrikt. Det er søkeren, med hjelp fra den sendende klubb som har ansvar for å skanne den komplette søknaden.

Ø Den komplette søknaden sendes elektronisk i en e-post til Short-term Outbound koordinator Inger Marie Seth på e-post: inger.marie.seth@gmail.com 

Ø Etterhvert som sommerleirene annonseres, og når ungdommen har plukket ut én eller flere leirer han/hun har lyst til å delta på må de sende en epost med sine ønsker til Short-term Outbound koordinator, som umiddelbart vil sende inn søknaden til første leir på ønskelista.

Ø Plass på en sommerleir tildeles etter «førstemann til mølla-prinsippet»

 

Med vennlig hilsen


Inger Marie Seth

Multi District Youth Exchange Short Term Outbound Coordinator Norway


+47 950 53 060

 Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i Norge

Loading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...

Frist forslag Distriktsguvernør 2026-2027
1. okt. 2023, 00.00 - 00.00

Alle klubb-presidenter har nå mottatt invitasjon t ...

Les mer