Web
Analytics

The Rotary Foundation / Grants

     


The Rotary Foundation (www.rotaty.org) omgjør dine gaver til prosjekter som forandrer liv både i ditt nærmiljø og rundt om i verden.  Som den veldedige armen til Rotary, drar vi veksler på det globale Rotary-nettverket som gir av sin tid, sine penger, og ekspertise til å gjennomføre prosjekter innenfor TRF´s prioriterte satsningsområder. Som for eksempel å utrydde polio og å fremme fred.  TRF grants gjør Rotarianere istand til å møte utfordringer som fattigdom, analfabetisme og underernæring med bærekraftige løsninger som etterlater varige spor.

Grundig finansiell kontroll, en fremragende veldedighets «rating», og en unik finansieringsmodell innebærer at TRF får maksimalt utbytte av ditt bidrag.  Gi og bli en del av Rotary´s livs-forandrende arbeid. 

TRF´s Grant modell består av District Grants og Global Grants.
District Grants støtter mindre, kortsiktige aktiviteter som er rettet mot å løse behov enten i ditt nærområde eller internasjonalt. Hvert Rotary-distrikt velger hvilke prosjekt som får støtte ut fra den mengde støttemidler som Distriktet hvert år har til rådighet.

Global Grants støtter store internasjonale aktiviteter som skal gi bærekraftige og målbare resultater i et eller flere fokusområder.  Rotarianere skaper sine egne prosjekt og utfører disse.  TRF tar imot og vurdere søknader fortløpende.


TRF-håndboken finner du her

Invitasjon til å søke om District Grant  -  Retningslinjer for District Grant

Søk om Global Grant her 


KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer