Web
Analytics

Ungdomsutveksling

               

Ungdomsutveksling er et viktig virkemiddel for å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over lande-grensene. Dette var det Rotarianere som forsto allerede i 1929, da de første ungdommene ble sendt ut fra København, og siden har ungdomsutveksling vært en viktig satsing i Rotary.

I dag sendes ca 9.000 studenter på ungdomsutveksling i regi av Rotary hvert år – vi håper og tror at dette er med på å skape en bedre verden basert på større forståelse og kunnskap mellom mennesker.

Ungdomsutveksling er altså et etablert, velfungerende og verdensomspennende program med lange tradisjoner.

Korte trekk om ungdomsutveksling:

  • En ungdom (16-18år) reiser ut av landet.
  • 1 skoleår (sommer-sommer)
  • Destinasjonen er en annen Rotaryklubb
  • 3 ulike vertsfamilier
  • Avsenderklubb mottar (som regel) en student fra samme utvekslingsland

Programmet er så viktig, at det er laget en egen norsk hjemmeside med all relevant informasjon på Rotary Norge sine sider. 

Vi kommer gjerne på besøk i din klubb for å fortelle om ungdomsutveksling eller for å gjennomføre en opplærings-/støttekveld for kommende vertsfamilier og rådgiver.

Har du spørsmål eller ønsker å melde din interesse eller din klubbs interesse, ta kontakt med -

  -   Pål Morten Skollerud,  mobil tlf.: 900 37 916    e-mail: pms@skollerud.com
      ellerRotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i Norge

Loading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...

Frist forslag Distriktsguvernør 2026-2027
1. okt. 2023, 00.00 - 00.00

Alle klubb-presidenter har nå mottatt invitasjon t ...

Les mer