Web
Analytics


VOCATIONAL TRAINING TEAMS

En viktig del av Rotarys oppgaver er fremme forståelse, goodwill og fred i verden ved å bidra til bedre helse, gi støtte til utdanning og bekjempe fattigdom.

For å realisere dette har The Rotary Foundation (TRF) opprettet et program som kalles Vocational Training Teams (VTT).
En fag-gruppe (team) reiser ut til et annet land for å lære fra seg kunnskaper og sette i gang en aktivitet som igjen blir bærekraftig og langsiktig når fag-gruppen reiser hjem igjen etter en gitt periode.
Normal periode er som regel 2 - 4 uker på stedet.
Alle utgifter teamet har, inkludert reise,  dekkes av prosjektmidler.
 
VTT erstatter det tidligere programmet GSE (Group Study Exchange).

Et VTT team kan bestå av:
- leger, sykepleiere og andre helsearbeidere som arbeider med et helseprosjekt
- ingeniører som kan gi støtte til et prosjekt som trenger deres spesielle kompetanse
-  lærere som kan yte assistanse på en skole
- Fagkompetanse innen jordbruk 

Vocational Training Teams kan settes sammen over klubb-, distrikts og landegrenser.
Finansiering kan gjennomføres enten som District Grant, Global Grant eller direkte økonomisk støtte fra klubber, distrikter eller andre aktører.

Fokusområder som teamene skal arbeide med:

  • Fred og konfliktløsning;
  • Sykdomsforebygging og -behandling;
  • Vann og sanitære forhold;
  • Mødre- og barnehelse;
  • Grunnleggende utdannelse 
  • Økonomisk og annen utvikling i lokale samfunn.

Her kan du lese mer om Vocational Training Teams:

* Facts about Vocational Training Teams

* An Introduction to VTT

* Global Grants Scholar VTT orientation
KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer