Web
Analytics
DISTRIKTSKOMITEER / KURS/OPPLÆRING / CLUB VISIONING


club visioning


Club Visioning er et nytt tilbud som er under utvikling. Det er allerede prøvet noen ganger i vårt nabodistrikt D2260, mens vi i D2310 tenker å gjennomføre et pilotprogram når det er ønsket fra en klubb. Klubber som allerede nå ser at dette virker interessant, kan gjerne melde interesse via sin AG. 

Club Visioning er en strukturert prosess som skjer i en enkelt klubb i løpet av en litt lang ettermiddag, gjerne ca. 3-4 timer.

Hva vil din Rotary-klubb oppnå i de neste tre årene? Har dere visjon, konsistens og kontinuitet i planlegging og gjennomføring? Gjennomføring av en Club Visioning-prosess vil gi svar på disse spørsmålene, og mange flere. Club Visioning er langsiktig planlegging for Rotary-klubber. Målet er at de enkelte klubbene skal oppnå konsistens og kontinuitet fra år til år i sine programmer og aktiviteter. Distriktet tilbyr øvede veiledere som kommer til klubben din og bistår medlemmene med å gjennomføre en prosess. Formålet er å etablere en felles forståelse for grunnlaget for klubbens eksistens, og hvilken retning klubben skal utvikle seg i. 






 



KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

nyTt- Rotary international

Loading RSS...

Ledergruppemøte 4-2019/2020
15. apr. 2020, 16.00 - 18.00

Thon hotell Opera, Oslo DG Baard, DGE Inger-Marie ...

Distriktsrådsmøte 4 -2019/20
15. apr. 2020, 18.00 - 21.00

Thon hotell Opera, Oslo Ledergruppen, AG’er, Komi ...

Ledergruppemøte 5- 2019/20
17. jun. 2020, 16.00 - 18.00

Dato er ikke endelig fastsatt Thon hotell Opera, ...

Les mer