Web
Analytics
DISTRIKTSKOMITEER / THE ROTARY FOUNDATION / TRF TILSKUDD (GRANTS) / DISTRICT GRANT


District Grant

Et Distrikt Grant er økonomisk støtte gitt av Distriktet fra midler som er stilt til distriktets rådighet fra TRF, og utgjør inntil 50% av District Designated Fund (DDF). Distriktet avgjør selv hvilke prosjekter som får støtte. Deretter blir prosjektene vurdert av TRF før utbetaling finner sted. 

Midler som er innbetalt til Annual Fund ett år, er tilgjengelig for prosjekter 3 år senere. Av  det innbetalte beløp for 3 år siden  
går 50% til District Dedicated Fund (DDF) og de øvrige 50% til World Fund. 

Prosjektmidlene kan benyttes til kortvarige humanitære prosjekter både internasjonalt, nasjonalt og lokalt, samt til lokale service prosjekter. 

Søknad sendes distriktets TRF komité etter utlyst søknadsfrist, og på søknadsskjema utarbeidet av distriktet. 

Etter en slik søknadsrunde har distriktet grunnlag for å vurdere og sende inn til TRF en samleliste over prosjekter og kostnader og på den måte få overført de midler som skal sendes videre til de klubber som distriktet har innvilget støtte.  Ved prosjektslutt skal prosjektet rapporteres på eget skjema til distriktet ved TRF komiteen.

Søknadsfristen for tildeling av District Grant for Rotary-året 2019-20 er satt til 20. oktober 2019 


KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

nyTt- Rotary international

Loading RSS...

Ledergruppemøte 4-2019/2020
15. apr. 2020, 16.00 - 18.00

Thon hotell Opera, Oslo DG Baard, DGE Inger-Marie ...

Distriktsrådsmøte 4 -2019/20
15. apr. 2020, 18.00 - 21.00

Thon hotell Opera, Oslo Ledergruppen, AG’er, Komi ...

Ledergruppemøte 5- 2019/20
17. jun. 2020, 16.00 - 18.00

Dato er ikke endelig fastsatt Thon hotell Opera, ...

Les mer