shopify site analytics
KLUBBSTØTTE / KOMMUNIKASJON OG MEDIER


I undermenyene i dette menypunktet har vi samlet lenker og dokumenter du trenger i kommunikasjon, profilering og promotering. 

Kommunikasjon – gjennom digitale og sosiale medier

For å hjelpe klubbene har Norfos kommunikasjonskomité utarbeidet strategidokumenter og maler som kan brukes som et utgangspunkt i sitt arbeid med å promotere klubben lokalt på digitale og sosiale medier.

På distriktets hjemmesider (http://d2310.rotary.no/ ) finner dere menyvalget «Klubbstøtte» hvor distriktet publiserer informasjon som kan være til nytte for klubbene.

Under menyvalget «Kommunikasjon og medier» finner dere Norfos kommunikasjons-strategier, diverse veiledninger og maler som klubbene kan bruke i sitt arbeid for å heve kvaliteten på digital og sosial kommunikasjon.

Kommunikasjonsstrategier: http://d2310.rotary.no/no/kommunikasjonsstrategier

Rotary International er opptatt av at Rotary skal presenteres på samme måte over hele verden. Det stilles krav til klubbene at de presenterer klubbene på riktig måte. Det ble derfor, for noen år siden, utviklet nye logoer og promoteringskampanjer som kan brukes i de digitale og sosiale mediene. Fra distriktets hjemmesider kan du gå direkte til Rotary International "Brand Center" http://d2310.rotary.no/no/brand-center (krever pålogging).

Som en del av «branding kampanjen» ble det laget en "Rotary in Action-kampanje". På distriktets hjemmesider kan dere hente bildene direkte. Disse kan brukes på klubbens hjemmesider, på Facebook-sider også i posteringer, og på Instagram, http://d2310.rotary.no/no/people-of-action-kampanjen. Bruk ellers bilder fra klubbens aktiviteter på hjemmesiden, men pass på at bildene presenterer aktiviteter.

Administrator på sidene

Det er viktig å opprettholde kontinuitet i publiseringene både på hjemmesidene og på sosiale medier. Derfor bør det ikke være bare én person i klubben som har dette ansvaret.

På Facebook-sidene bør det alltid være minst to administratorer. Det skyldes at om noe skulle skje med en av administratorene så har den andre full tilgang til å opprette nye administratorer og også redaktører. På hjemmesidene kan eks.. leder av programkomiteen gis redaktøransvar slik at han/hun kan publisere klubbmøteprogrammene på egen side og i kalenderen. Det bør altså være flere, gjerne tre som gis publiseringsrettigheter. 

Hvis lokalavisen har en gratis "Det skjer"-spalte kan de møtene som er åpne for at andre publiseres der. En slik oppgave krever oppfølging og evt. vedlikehold ved endringer i programposten, så det er greit at en eller to har ansvar for publisering og oppfølging.

 

Start med de enkle tingene:

Oppdater hjemmesidene slik at det dere vil formidle både til medlemmer og andre er lett å identifisere. Det er alltid enklere å vedlikeholde når ting ligger på ett sted. Samle derfor lik informasjon under samme meny. Det gjør det enklere for brukerne å finne frem.

Mange klubber har tatt i bruk hjemmesidene og bruker sidene aktivt. Dessverre er det noen klubber som ikke helt er i mål, eller som ikke helt klarer å vedlikeholde sidene. Det er synd for på disse sidene kan en fortelle klubbens historie, informere om organisatoriske ting (styret, komitéledere og medlemmer), legge ut programmet, presentere aktiviteter og prosjekter som klubben arbeider med. 

Artikler eller sider som publiseres på hjemmesidene kan også publiseres på Facebook-siden direkte fra hjemmesidene.

Når dere har oppdatert hjemmesidene så husk å formidle lenken til siden i en e-post til klubbens medlemmer hvor dere forteller dem om hvilken informasjon som er å finne på sidene. Det kan være lurt å oppfordre medlemmene til å bruke hjemmesiden i kontakt med potensielle nye medlemmer. Å legge vekt på å få sidene aktive og i bruk bør være motiverende for de som får oppgaven med å publisere på sidene. 

Klubbene bør ha en åpen Facebook-side hvor innlegg og arrangementer kan deles til andre enn bare til klubbens medlemmer. En slik side kan brukes på invitasjoner til arrangementer eller til klubbmøter med interessante foredragsholdere som flere enn medlemmene kan være interessert i. Ellers kan det posteres innlegg om klubbens aktiviteter, m.v.

Klubben kan selvsagt også ha en lukket Facebook-gruppe for intern kommunikasjon, men husk at det ikke kan posteres innlegg fra lukkede sider ut på åpne sider,

Husk:

Det er viktig at dere husker at digitale medier må driftes og brukes.

Jeg vet at det er mye informasjon å forholde seg til på sidene, men som nevnt, start med det enkle og det nære og la sidene utvikle seg over tid.

Sørg for at de som settes til oppgaver med å publisere får opplæring i dette.

Ta gjerne kontakt om det er noe jeg kan hjelpe med, eller om det er noe mer dere trenger informasjon om.

Med vennlig hilsen

Irmelin Kårbø

Web-ansvarlig d2310

Sosiale medier

Klubboversikt og klubbinformasjon

 

     

 


 

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer