Web
Analytics
KLUBBSTØTTE / PERSONVERN - GDPR


GDPR = General Data Protection Regulation er en ny forordning som trer i kraft 25. mai 2018. Forordningen erstattet den tidligere Personopplysningsloven. 

GDPR vil gjelde for alle virksomheter i alle land i EU og EØS. Ny Personopplysningslov ble vedtatt av Stortinget 22. mai, og trådte i kraft 20. juli.

NORFO har startet arbeidet rundt dette for å avklare hvilke konsekvenser dette har for måten Rotary Norge håndterer personopplysninger, men inntil det er på plass så kan klubbene starte med noen enkle ting:

  • Bruk blindkopi/bcc ved utsendelse av e-post der det er flere mottakere 
  • Sensitive personopplysninger skal ikke sendes pr. e-post (heller ikke som vedlegg)
  • Mottar du sensitive personopplysninger på e-post, skriv ut e-posten, slett den og behandle e-posten i tråd med innholdet 
  • Medlemslistene på nettsidene må ikke inneholde personlig informasjon og medlemmene må ha samtykket til at det er greit at navnet publiseres på klubbens nettsider. 
  • Når dere publiserer navn og bilder av f.eks. en foredragsholder på sosiale medier må den det er tatt bilde av godkjenne publisering. Spør derfor alltid foredragsholdere om det er i orden om dere publiserer på åpne sosiale medier.

Dere kan lese mer om GDPR på "Fivillighet Norge". 


KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

nyTt- Rotary international

Loading RSS...

Ledergruppemøte 4-2019/2020
15. apr. 2020, 16.00 - 18.00

Thon hotell Opera, Oslo DG Baard, DGE Inger-Marie ...

Distriktsrådsmøte 4 -2019/20
15. apr. 2020, 18.00 - 21.00

Thon hotell Opera, Oslo Ledergruppen, AG’er, Komi ...

Ledergruppemøte 5- 2019/20
17. jun. 2020, 16.00 - 18.00

Dato er ikke endelig fastsatt Thon hotell Opera, ...

Les mer