Web
Analytics
DISTRIKTSKOMITEER / THE ROTARY FOUNDATION / POLIO PLUS
I

Countdown to History - District 2310

Årlig gir klubber og medlemmer av Rotary pengegaver til The Rotary Foundation (TRF). Dersom gaven gis til det årlige fond (Annual Fund) så vil distriktet tre år etter at vi har donert våre pengene, få 50 % i retur. Disse midlene igjen deles i to. En halvpart kan benyttes til å støtte District Grants fra de klubbene som har gode prosjekter som kvalifiserer til støtte. I år har utgjør dette mer enn USD 16 000,-. Den andre halvparten tilføres et fond som heter District Designated Fund og av dette fondet kan vi bruke midler til å støtte:


  1. Global Grant prosjekter som er initiert fra klubbene
  2. Gaver til andre områder av som Rotary Peace Fellows og PolioPlus.

 

Distrikt 2310 har i år, i likhet med de senere år, besluttet å gi USD 7 500,- til PolioPlus. Sammen med TRF World Fund og Bill & Melinda Gates Foundation blir vårt bidrag på tilsammen USD 45 000,-. Her er gavekortet fra distrikt 2310

 

Antall poliotilfeller har i år vært økende og det er god grunn til fortsatt å holde trykket på bidrag til dette som er The Rotary Foundation og Rotarys viktigste prosjekt.

 


poliomyelitt - Sykdommen som ikke kan behandles, men forebygges

Vi er nesten i mål med å utrydde Polio i verden, et par land gjenstår.

Å gjøre slutt på Polio som sykdom i verden har vært Rotarys største prosjekt noensinne. Vi er nesten i mål, men bare nesten,og vi må ikke gi opp. Vaksinasjon og revaksinasjon koster penger, og hvis vi ikke tar et krafttak de neste 3 årene så vil polio som sykdom blusse opp igjen, og vi får fort 200.000 nye tilfeller i løpet av kort tid.

24. oktober er verdens POLIODAG og alle distrikter, regioner og klubber verden over oppfordres til å ha et eksternt arrangement med polio som hovedtema denne dagen/uken.

Fire grunner for  Rotaryklubber å markere Poliodagen

Less mer om "End Polio Now" og hva polio er, - hva Rotary gjør, og hva DU kan gjøre for å bidra til å utrydde denne sykdommen. 

På sidene eradicatepolio.org finnes en oversikt som oppdateres ukentlig


KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

nyTt- Rotary international

Loading RSS...

Ledergruppemøte 4-2019/2020
15. apr. 2020, 16.00 - 18.00

Thon hotell Opera, Oslo DG Baard, DGE Inger-Marie ...

Distriktsrådsmøte 4 -2019/20
15. apr. 2020, 18.00 - 21.00

Thon hotell Opera, Oslo Ledergruppen, AG’er, Komi ...

Ledergruppemøte 5- 2019/20
17. jun. 2020, 16.00 - 18.00

Dato er ikke endelig fastsatt Thon hotell Opera, ...

Les mer