Web
Analytics
KLUBBSTØTTE / DICO/IT-HJELP / DIGITALE NETTMØTER


VELKOMMEN TIL GOOGLE G-SUITE


Både klubbene og distriktet opplever nå store utfordringer med å møtes. Noen klubber er flinke til å

finne alternative løsninger som nettmøter, mens andre klubber famler litt og vet ikke helt hvordan

man skal gripe an "møte-forbudet pga. Corona-virus".

 

Noen klubber har egne løsninger for nettmøter, og andre har brukt distriktets lisens for nettmøte,

GoToMeeting.

 

Det er press på distriktets lisens, og GoToMeeting er et dyrt møtealternativ i form av lisenskostnader

som heldigvis Rotary sentralt dekker. Likevel koster lisensen.

 

Rotary er en ideell organisasjon, og Google har tatt på seg spanderbuksene og åpner opp for at

Rotary-klubbene i Norge kan bruke deres g-suite gratis. G-suite inneholder mye, men møteprogram

og e-post vil bli det sentrale for oss først.

 

Hver klubb har fått sin unike G-suite lisens.


Dette er Googles møteprogram og kan tas i bruk med en gang. Brukerveiledningen finner dere her. Gi til The Rotary Foundation:

(trykk på bildet)Distriktet på sosiale medier:

Loading RSS...


Fra Rotary international:
Loading RSS...

Digital opplæring neste Rotary-års sekretærer
20. apr. 2021, 20.00 - 21.00

Som et ledd i PETS og distriktstreningen blir det ...

Digital opplæring nye kasserere i distriktet
27. apr. 2021, 20.00 - 21.00

Som et ledd i PETS og distriktsopplæringen arrange ...

Les mer