Web
Analytics
KLUBBSTØTTE / DICO/IT-HJELP / DIGITALE NETTMØTER


VELKOMMEN TIL GOOGLE G-SUITE


Både klubbene og distriktet opplever nå store utfordringer med å møtes. Noen klubber er flinke til å

finne alternative løsninger som nettmøter, mens andre klubber famler litt og vet ikke helt hvordan

man skal gripe an "møte-forbudet pga. Corona-virus".

 

Noen klubber har egne løsninger for nettmøter, og andre har brukt distriktets lisens for nettmøte,

GoToMeeting.

 

Det er press på distriktets lisens, og GoToMeeting er et dyrt møtealternativ i form av lisenskostnader

som heldigvis Rotary sentralt dekker. Likevel koster lisensen.

 

Rotary er en ideell organisasjon, og Google har tatt på seg spanderbuksene og åpner opp for at

Rotary-klubbene i Norge kan bruke deres g-suite gratis. G-suite inneholder mye, men møteprogram

og e-post vil bli det sentrale for oss først.

 

Hver klubb har fått sin unike G-suite lisens.

 

Google Hangouts

Dette er Googles møteprogram og kan tas i bruk med en gang. Brukerveiledningen finner dere her. KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer