Web
Analytics
DISTRIKTET VÅRT / HVEM ER VI OG HVA GJØR VI?


HVEM ER VI?

Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon, partipolitisk og religiøst uavhengig med ca. 1,4 millioner medlemmer i over 34.000 klubber i mer enn 200 land og 34 geografiske områder over hele verden. Vi ønsker oss ressurssterke medlemmer, menn 
og kvinner, som har bred yrkesmessig bakgrunn, og de skal alle representere sine yrker på et høyt faglig nivå.
På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber.  

Norge er i dag ett av de land med den høyeste rotarianer-tetthet.  Norge er delt inn i seks Rotary-distrikter  med til sammen ca. 300 klubber og ca. 10.000 medlemmer.
Distriktet vårt, Oslo og Vestre Viken (Asker & Bærum og tidligere Buskerud) har 45 klubber med ca. 1660 medlemmer totalt.

Rotary's formål er å gagne andre gjennom å lære våre medmennesker å kjenne, samt ved å stille høye etiske krav 
til oss selv i yrke og samfunnsliv, ved å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid og ved å søke å virkeliggjøre 
Rotary's idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. Rotarianere arbeider for internasjonal forståelse 
og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker.

HVA GJØR ROTARY?


Lokalt karakteriseres Rotary best ved hjelp av aktivitetene i klubbene som har møte hver uke hvor medlemmene 
treffer gode venner, drøfter felles innsats og hører foredrag fra ulike fagområder. Yrkessammensetningen i en 
Rotaryklubb skal være representativ for det lokale samfunn.

Internasjonalt arbeider Rotary for fred og forståelse over landegrensene gjennom internasjonal ungdomsutveksling, 
fredsstudier og nettverksbygging.

Rotary støtter også humanitært arbeid over hele verden, og hvert år gjennomføres det over 50.000 prosjekter – ofte regionalt eller lokalt ledet. 
De største gjennomføres via Rotary-fondet TRF - The Rotary Foundation.


Rotary Norge på sosiale medier:


RSS Rotary i NorgeLoading RSS...

Nytt fra Rotary international

Loading RSS...
Les mer