Web
Analytics
DISTRIKTSORGANISERING / LEDIGE STILLINGER

Verv i Rotary, er ulønnet.  Reiseutgifter og andre utgifter dekkes etter regning, i samsvar med vedtatte retningslinjer. Her finner du oversikt over de til enhver tid ledige stillinger i Norfo og Distrikt 2310. 

Ledig verv innen ungdomsutvekslingen

-       søknadsfrist 1. februar 2020

Ledig verv som poliokoordinator

-       søknadsfrist 1. februar 2020

Stilling som Korrespondent i ungdomsutveks-lingen for Afrika, Asia, Europa og Oseania er ledig fra 1. juli 2020, og lyses ut for en treårs-periode (1.7.2020–30.6.2023). Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomité, og korrespondenten rapporterer direkte til MDYEO.

Mer opplysninger kan fås ved MDYEO Rolf Thingvold på telefon 915 51 125.

Søknad med en enkel CV bes sendes til Norsk Rotary Forum v/styret, og kan sendes til sekretær Johan Østby på e-post; j-oestby(a)online.no innen 01. februar 2020.

Les mer her

 

Stilling som Poliokoordinator for distrikt 2310 blir ledig fra 1.7.2020.

Som koordinator for polioarbeidet i distriktet vil du være medlem av komiteen for The Rotary Foundation (TRF-komiteen).

Spørsmål eller ønske om mer informasjon. kontakt: Bjørg Månum Andersson – 908 55 025 – bjorgmanum.andersson(a)gmail.com

Eller Svein Eystein Lindberg – 404 00 934 – svein(a)rnf.no

Kortfattet søknad sendes til:
Svein Eystein Lindberg – svein@rnf.no

Les mer her.
KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer