Web
Analytics

Initiativ til et frivillghets "Mentornettverk"

Det er ingenting som bygger stolthet og samhold i en organisasjoin som det å gjøre- og få til noe sammen! Vil en mentorordning som bygger på medlemmenes unike kompetanse og ønsker om å bidra positivt i samfunnet rundt seg være Rotarys fremtid. Les mer om mentorordningen i Vestheim Rotaryklubb:


Artikkel i Dagens Nærlingsliv 21. desember 2018. Plukket søppel, men fant ut at de hadde mer å tilby


En guide for en vellykket tur (om mentorprogrammet for 2019


Mentor programmet 2019

- Regler for turen vår - Saker vi skal snakke om - Oppgaver som skal løses - Mål som skal nås. 


Rotary Mentor - Den gode samtalen - Mentorvirksomhet - Det er Rotary det!


Presentasjon: Rotary Mentoring v/Bjørgulf Haukelid


Lurer din klubb på hvordan de skal komme i gang, kontakt Bjørgulf Haukelid Mobil: 950 24 995 Email: b.haukelid(a)gmail.comDet er allerede mange klubber rundt om i verden som har satt igang med mentorordning. En av dem er Edina Rotaryklubb:i Minneapolis. 
________________________________________________________________________________________

Til:

Ledelsene for Rotary Distrikt 2310

SMB Norge

Gründerforeningen

Energy Valley

Innledning

Dette er et initiativ til et fireparts samarbeide mellom Rotary Distrikt 2310 D2310.rotary.no, SMB Norge,  www.dinbedrift.no, gründerforeningen; www.grunderforeningen.no og Energy Valley, www.energyvalley.no, om frivillighets mentorskap for utnyttelse av senior og emeritus erfaring og fagkompetanse fra næringsliv og annen virksomhet hos Rotaryanere som personlige rådgivere for aktive yrkesutøvere og gründere.

Initiativet til et frivillighets "Mentornettverk"

Undertegnede initiativtaker, Dr. Asle K. Berger, har mer enn 45-års teknisk-akademisk fagkompetanse, 40-års internasjonal næringslivserfaring inklusive styreledelse og –posisjoner, 30-års Rotary engasjement, inklusive to presidentperioder og tildelt PHF, 25-års aktiv erfaring i gründerselskaper og 25-års erfaring som mentor, nå med et titalls profesjonelle kvinner og menn i 30-40-årene; https://www.linkedin.com/in/asle-k-berger-3871b2/ (vnl. åpne see more).

I forbindelse med Gründerseminaret 2019, den 22.-23.11.2019 på Quality Hotel River Station i Drammen, tok undertegnede opp temaet om mentorskap i nærings- og samfunnsliv i plenum og hadde samtaler om temaet med følgende spesielt;

·         Jørund H. Rytman; Leder for politikk og samfunnskontakt i SME Norge og styremedlem i Gründerforeningen

·         Are Okkenhaug Jerstad; Senior salgsrådgiver og partneransvarlig i SME Norge

·         Helen von Solli; Generalsekretær i Gründerforeningen

·         Preben Strøm; Adm. direktør i Energy Valley

Alle de fire ovennevnte organisasjonene har nettverksbaserte tjenester til bedriftsmedlemmer og – eller personlige medlemmer, som grunnlaget for sin virksomhet. Undertegnede er overbevist om at tilbud om frivillighets mentorskap vil kunne bidra til å øke medlemstilfanget til alle organisasjonene. (I parentes bemerket er personlig mentorskap en relativt kostbar rådgivningstjeneste man kan leie i mange andre land, som for eks. i Danmark og i Sverige.)

Neste steg i utvikling av mentorinitiativet

Det ble enighet om at SMB Norge egner seg best som senteret for et slikt "Mentornettverk". Under forutsetning av at ledelsen i SMB Norge ga sin tilslutning til dette, påtok Are Okkenhaug Jerstad, Seniorrådgiver i SME Norge, seg å innkalle til det første møtet for å diskutere mentorinitiativet videre mellom partene.

Med vennlig hilsen,
Dr@sle

Dr. Asle K. Berger   

Paul Harris Fellow  

Bærum Vest Rotary klubb

Mobile: +47 901 44 500  

Oscars gate 27 N-0352, Oslo, Norway

Future Developer & Chairman                    

Oslo International Executives AS
At Oslo International House    
E-mail: smallMedia@Vikenfiber.noWeb:    BarumVest.Rotary.no

E-mail:  DrAsle@oslointex.com
Web:     www.oslointex.com


 

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Akersborg Rotaryklubb
17. aug. 2020, 16.30 - 18.00

Adresse Odd Fellow bygget, Stortingsgt. 28, Oslo

Les mer