Web
Analytics


Rotaract - en klubb for unge ledere

I distrikt 2310 er det etablert en Rotaract-klubb, den heter Kristiania Rotaractklubb og ble chartret i 2019. Klubben er lokalisert i Oslo. 

Vil du vite mer om Kristiania Rotaractklubb:

  • Ta kontakt med: Roua Al-Toma - raltoma(a)hotmail.com

Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og har i tillegg et stort internasjonalt nettverk.

Rotaract startet i 1968 som et politisk og religiøst uavhengige program i regi av Rotary International. Dette programmet har nå utviklet seg og er id ag en stor serviceorganisasjon med nær 180 000 medlemmer knyttet til om lag 7 800 lokale klubber fordelt på 164 land.

Rotaract er en fullverdig del av Rotary-systemet.

Organisasjon retter seg mot yngre kvinner og menn. Den fokuserer på utvikling av unge voksne som ledere i sine lokalsamfunn og på sine arbeidsplasser. Klubbene deltar også i internasjonale prosjekter som ledd i en global innsats for å bringe fred og internasjonal forståelse til verden. Vårt mål er å skape økt samfunnsengasjement, utvikle ledere for fremtiden og å være en arena for nettverk blant unge. 

De fleste av aktivitetene finner sted på klubbnivå. Disse gir anledning til å være med på en rekke prosjekter og sosiale arrangementer. Programmet er en kilde til læring innen lederskap og organisasjonsdrift, man tilegner seg kunnskaper om bedrifter og organisasjoner i nærmiljøet og kan selv bidra til å gjøre samfunnet bedre.

 Et medlemskap i Rotaract vil kunne gi deg nye venner, god erfaring med organisasjonsliv og mange gode opplevelser både nasjonalt og internasjonalt

En Rotaract klubb samarbeider med Rotaryklubbene i distriktet om foredragsholdere, aktiviteter, kunnskapsutveksling og annet. 

Oppdatert 18.05.2010 - Irmelin Kårbø

KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Informasjonsbrev 
Arrangementer  og PETS nettmøter
Distriktsmøter
CDS-Newsletters

Rotary NOrge NORFO

Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Distriktskonferansen 2020
24. okt. 2020, 09.00 - 17.00

Stedet er Drammen. Datoen er sammenfallende med FN ...

Les mer